Skoči do osrednje vsebine

30. obletnica začetka vojaškega šolstva v Slovenski vojski

Danes se spominjamo 15. aprila 1991, dneva, ko se je v Centru za obrambno usposabljanje v Poljčah pri Begunjah začel tečaj za poveljnike in inštruktorje v Učnih centrih Teritorialne obrambe Republike Slovenije v Pekrah in na Igu. Cilj tečaja je bilo usposabljanje za delo z vojaškimi obvezniki med usposabljanjem v učnih centrih ter za vodenje dela v vojaškem kolektivu.

Čez en mesec, 15. maja 1991, se je v 710. učnem centru v Pekrah in 510. učnem centru na Igu pri Ljubljani začelo usposabljanje prve generacije slovenskih nabornikov. V 710. učnem centru v Pekrah je obvezno služenje začelo 120 vojaških obveznikov, v 510. učnem centru na Igu pa 180. S tem je Republika Slovenija, takrat še v sestavi nekdanje SFRJ, začela samostojno izvajati obvezno služenje vojaškega roka.

Postopno oblikovanje novega obrambnega sistema in lastne vojaške sile je bilo v tem prelomnem obdobju pomemben del priprav na osamosvojitev Slovenije, ki je bilo zaradi občutljivosti zakonskih omejitev ter JLA vodeno posebej pazljivo. Tako kot sta bili za ta ključni korak osamosvajanja pomembni ustanovitev Manevrske strukture narodne zaščite in zagotovitev orožja, je bilo temeljnega pomena tudi oblikovanje svojih učnih centrov ter s tem lastnega slovenskega sistema za usposabljanje in izobraževanje nabornikov slovenskih oboroženih sil.

15. april je dan Centra vojaških šol, nosilca vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski.

Postrojena enota na prisegi 1. generacije vojakov na služenju vojaškega roka v 510. učnem centru na Igu 2. junija 1991.

Postrojena enota na prisegi 1. generacije vojakov na služenju vojaškega roka v 510. učnem centru na Igu 2. junija 1991. | Avtor Marjan Garbajs, hrani: fototeka Vojaškega muzeja SV

1 / 2