Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe za 16. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 20 upravičencem (sklop A) izdala odločbe v skupni vrednosti 213 tisoč evrov v okviru 16. javnega razpisa za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva (podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020)

16. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 je bil objavljen 30. 10. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 23. 11. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 27. 1. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) znašala 415.046,00 evrov.

Na Agencijo je prispelo 22 vlog, za katere je Agencija izdala 20 odločb o pravici do sredstev ter s tem odobrila 213.421,26 evrov podpore. Dve vlogi sta bili zavrnjeni.