Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek in državna sekretarja na terenskem ogledu stanja po pozebi

Minister dr. Jože Podgoršek ter državna sekretarja mag. Aleš Irgolič in Anton Harej so si danes na različnih koncih Slovenije ogledali škodo po pozebi, ki je v preteklem tednu prizadela kmetijstvo. Kot je ob obisku ocenil minister, naj bi pozeba povzročila do 50 milijonov evrov škode in naj bi bila primerljiva s škodo po pozebi v letih 2016 in 2017. »Država bo pomagala prizadetim v tej nesreči, možni so ukrepi v različnih smereh, oprli pa se bomo na izkušnje preteklih pozeb.«

Minister dr. Jože Podgoršek je zgodaj dopoldne obiskal kmetijo pri Trebnjem, ki se ukvarja s sadjarstvom. Sledil je obisk Občine Trebnje, kjer se je sestal s predstavniki občine, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter sadjarske sekcije Gospodarske zbornice Slovenije. Navzoči na sestanku so ministra seznanil s škodo v tej občini ter o možnih ukrepih za okrevanje. V nadaljevanju obiska si je minister ogledal tudi škodo, ki je nastala v vinogradništvu, in sicer na vinogradniški kmetiji pri Kostanjevici na Krki, s stanjem so ga seznanili tudi predstavniki Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.

Minister je v izjavi za medije poudaril, da je bila pozeba v preteklih dnevih huda, v sadjarskem sektorju zagotovo primerljiva s tistimi iz let 2016 in 2017. »Kot kaže, je škoda res izjemno velika, sadjarski del je izjemno prizadet, tudi na nekaterih vinogradniških površinah bodo vidne posledice. Na podlagi bolj podrobnih ocen, ki bodo znane v prihodnjih dneh, bomo pripravili ukrepe za pomoč vsem tem sektorjem. Je pa potrebno počakati, da minejo nevarnosti pozeb«. Minister je ob tem dejal, da pa bo MKGP zagotovo pripravilo predlog sklepa za Upravo RS za zaščito in reševanje, da bodo opravili oceno škode, iz dveh zornih kotov. »Najprej, da ugotovimo dejansko stanje škode na posameznih legah in drugič, da bi lahko posamezna kmetijska gospodarstva uveljavljala škodni dogodek za odpravo plačila invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Nadalje bomo pripravili interventni zakon za pomoč sektorjem«. S pomočjo tega zakona se bo po besedah ministra iskalo rešitve tudi na način, da se bo v takih primerih lahko omogočili dokup grozdja od drugih slovenskih kmetij ali na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo pridelave sadja, tudi možnost dokupa sadja. Dr. Podgoršek je še dodal, da se bodo rešitve iskale tudi v smeri zmanjševanja zakupnin za zemljišča v lasti Republike Slovenije.

Minister je posebej tudi poudaril, da moramo iskati nove sistemske ukrepe za povečanje odpornosti kmetijskih gospodarstev za takšne primere ter investicije za prilagajanja na podnebne spremembe. »V letošnjem letu bomo znova razpisali ukrep za investicijo za kmetijska gospodarstva z namenom podpreti investicije za naložbe, za prilagajanje na podnebne spremembe v višini 20 milijonov evrov. Prepričan sem, da bo lahko marsikdo v letošnjem razpisu uspešen, saj je dodano dvakrat več sredstev in bomo lahko s temi investicijami bolj odporni na podobne neprilike kot je letošnja.« V prihodnje pa bo potrebno z Ministrstvom za okolje, ki je pristojno za vode, poiskati načine za hitrejše pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za namakalne in protipozebne sisteme.

Na terenskem ogledu po pozebi sta bila danes tudi oba državna sekretarja. Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je seznanil s stanjem po pozebi na Štajerskem. Obiskal je sadjarsko kmetijo Medved v Zgornji Koreni, sledil je obisk sadjarstva Vrecl v Hočah ter ogled škode na kmetiji Grmek v Kamnici.

Državni sekretar Anton Harej pa se je danes mudil na Primorskem, kjer je obiskal naslednje sadjarske kmetije: kmetijo Fornazarič v Volčji Dragi, sadjarsko kmetijo Štor v Dobravljah ter kmetijo Forjančič v Vipavi. Na vipavskem koncu, kjer nekateri sadjarji niso uspeli izvajati  protipozebne zaščite, ker je sanacija Vogrščka v polnem teku, bo ministrstvo skušalo najti finančne rešitve za kmetijska gospodarstva, ki so utrpela res izjemno škodo.