Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«

Na Javnem razpisu za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo« (v nadaljevanju: javni razpis) sta bila uspešna dva upravičenca iz Kohezijske Regije Vzhodna Slovenija, in sicer Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna in Zdravstveni dom Celje. Iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija prijav ni bilo.

Javni razpis financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti  do storitev, ki jih izvajajo fizioterapevt, delovni terapevt in magister kineziologije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih, operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih sprememb z namenom doseganja čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in družbenem življenju. Projektne aktivnosti so namenjene populaciji starejših, ki so slabše pomični oziroma kognitivno oškodovani, kar pomeni, da zaradi težav v pomičnosti, odsotnosti socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži.