Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

40 upravičencem (sklop A) so bile izdane odločbe o pravici do sredstev. Porabljena so bila sredstva v skupni vrednosti 6,91 milijona evrov.

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 je bil objavljen 24. 7. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 17. 8. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 15. 12. 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) znašala 7 milijonov evrov.

Na Agencijo je prispelo 99 vlog, za katere je bilo izdano 40 odločb o pravici do sredstev, 57 zavrnilnih odločb (od tega 53 zaradi porabe sredstev) in 1 sklep o ustavitvi postopka. 1 vloga je bila izločena na podlagi četrtega odstavka 52. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1).