Skoči do osrednje vsebine

Interaktivna predavanja za zaprte osebe – pilotni projekt Križpotja

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij smo v lanskem letu, v času drugega vala epidemije, zaprtim osebam poleg izvajanja videoklicev v okviru pilotnega projekta ponudili tudi možnost interaktivnih predavanj, ki potekajo na daljavo.

Z dodatnimi koristnimi vsebinami poskušamo lajšati stiske zaprtih oseb v času zdravstvenih izzivov in z zagotovitvijo različnih aktivnosti sledimo mednarodnim priporočilom na tem področju.

Program virtualnih predavanj nosi naslov Križpotja in že s svojim imenom opominja na križanje različnih življenjskih poti posameznikov in na možnost izbire poti, ki je pred nami. Križpotja naslavljajo pet vsebinskih celot: izkušnjo življenja, družino, komunikacijo, osebno rast in čas po prestani kazni. Pilotni projekt za zaprte osebe se izvaja v sodelovanju z Inštitutom Stopinje in je zasnovan na spoznanjih logoterapije, katere utemeljitelj je Viktor Emil Frankl.

Zaprti v sklopu predavanj obravnavajo bogat nabor tem, kot so: čustva in razum, skrb za celostni razvoj, kakovostna komunikacija, soočanje s preteklostjo, odkrivanje smisla, zastavljanje in doseganje ciljev, tehnike in načini obvladovanje konfliktov, razvijanje socialnega čuta, družina in različne vloge v njej… Udeleženci so povabljeni, da s predlogi tudi sami sooblikujejo teme srečanj.

Pester nabor vsebin je obsojencem v pomoč že med prestajanjem kazni zapora, omogočal pa jim bo tudi lažje socialno vključevanje po prestani kazni, saj program naslavlja tudi obdobje po odhodu iz zapora. V tem okviru izpostavlja teme, kot so: dom in zaposlitev, pa do čisto konkretnih uporabnih veščin o iskanju službe, kako napisati prošnjo za zaposlitev, se predstaviti delodajalcu, graditi kariero in ob iskanju virov moči ohranjati ravnovesje.

Delavnice, ki jih vodi logoterapevt mag. Martin Lisec, se izvajajo enkrat tedensko, udeleženci pa ob koncu predavanj prejmejo tudi dodatno gradivo, s pomočjo katerega se lahko poglobijo v obravnavano temo.

Od meseca novembra 2020 do marca 2021 je bilo v programu Križpotja izvedenih 59 virtualnih srečanj, na njih je skupaj sodelovalo 193 obsojencev.

Udeležba in odzivi zaprtih kot tudi zaposlenih, ki v zavodih za prestajanje kazni zapora skrbijo, da aktivnost nemoteno poteka, so zelo dobri. Zato smo se na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij ob vnovičnem poslabšanju epidemioloških razmer odločili, da s projektom Križpotja nadaljujemo in ga podaljšamo do konca letošnjega leta.

logotip programa

Program virtualnih predavanj Križpotja | Avtor Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Vtisi udeležencev pilotnega projekta

Nekaj utrinkov o izkušnjah sodelovanja v projektu so delili udeleženci Križpotij iz zavodov Dob in Ljubljana, kjer se program izvaja že od lanske jeseni:

"Pozdravljeni,

vnovič bi se vsem zahvalil za omogočanje delavnic Križpotja. Pomenijo mi veliko; lažje razumem dogajanje tako pri sebi kot v moji okolici med prestajanjem kazni. In seveda bolje me pripravlja na življenje po…"

Udeleženec programa Križpotja z Odprtega oddelka Puščava

 

"Kot aktivni udeleženec pilotnega projekta virtualnih predavanj za pripornike in obsojence Križpotja v organizaciji Inštituta Stopinje iz Ljubljane bi rad pohvalil in izpostavil izjemno pomembnost omenjenih srečanj za obsojence, še posebno v teh posebnih korona časih naše nove realnosti, ko so zaradi epidemije novega korona virusa močno okrnjeni naši osebni stiki, ki jih od konca novembra 2020 izvajamo enkrat tedensko: eno šolsko uro, v skupini obsojencev, med drugim tudi na P. O. - Polodprtem oddelku Slovenska vas in O. O. - Odprtem oddelku Puščava, ZPKZ – Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, z uporabo modernih informacijskih tehnologij - preko Zoom-a, in se hkrati zahvalil Generalnemu uradu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij pri Ministrstvu za pravosodje RS ter vodstvu zavoda in vodstvu našega oddelka, ki so nam prijazno omogočili izvajanje omenjenega projekta, ki bo predvidoma potekal vse do konca letošnjega koledarskega leta.

Spoznavanje osnov praktikuma psihoterapije, s poudarkom na logoterapiji, ki nam jih strokovno prijazno podaja naš mentor, gospod mag. Martin Lisec, direktor Inštituta Stopinje, naša interaktivna razmišljanja ob tem in pogovori udeležencev na različne življenjske teme, s posebnim poudarkom na procesu resocializacije obsojencev in njihovemu vključevanju v normalno življenje in delo po prestani kazni zapora, imajo poleg našega prijetnega tedenskega druženja, na katerega komaj čakamo, tudi globlji vsebinski pomen in posameznikom, ki so pripravljeni pri tem narediti še korak naprej z samoizobraževanjem, pomenijo tudi globljo osebno rast. Zato ni nenavadno, da se nekateri od sodelujočih obsojencev na P. O. Slovenska vas in O. O. Puščava tudi v času koriščenja podeljenih zunaj zavodskih ugodnosti obsojencev izven zavoda preko Zoom-a, vključujemo na naša tedenska srečanja tudi od doma.

Osebno bi rad priporočil omenjeni projekt, ki želi dati življenju novo kakovost, še zlasti pa pomaga pri sprejemanju pomembnih odločitev ali razrešitvi osebnih stisk posameznika, tudi drugim pripornikom in obsojencem po vseh zavodih v RS, v vseh treh načinih prestajanja kazni zapora: zaprtem, polodprtem in odprtem. Ob tem priporočam tudi (slednje sem predlagal v okviru naših virtualnih srečanj, pa tudi nekaterim strokovnim delavcem – pedagogom in psihologinji v našem zavodu) poseben model vsebinskega sklopa nadgradnje naših srečanj, v katerih bi pod moderatorstvom mag. Lisca istočasno aktivno sodelovali tako obsojenci, kot njihovi strokovni pedagogi v zavodih. Moja ideja pa je tudi, da bi bil eden od rezultatov pilotnega projekta Križpotja nastanek interaktivnega priročnika v avdio-video tehniki, ki bi pomagal pripornikom in obsojencem, kot posebej ranljivi in marginalni skupini naše družbe, pri razreševanju njihovih eksistenčnih življenjskih vprašanj.

Naj zaključim svoje razmišljanje z besedami utemeljitelja logoterapije, ki so jo poimenovali tudi Tretja šola psihoterapije (po Freudu in Adlerju), dr. Viktorja E. Frankla (1905-1997), profesorja in predstojnika nevrologije in psihiatrije na Dunajski medicinski šoli, ki je preživel holokavst in na ugotovitvah katerega so oblikovana naša srečanja: »Kljub vsemu reči življenju DA; pravila igre življenja od nas ne zahtevajo, da za vsako ceno zmagamo, ampak da se nikoli ne prenehamo boriti."

Gregor Cerkvenik, obsojenec, P. O. Slovenska vas, ZPKZ Dob pri Mirni

 

"Najprej sem bil skeptičen do te skupine in še vse je potekalo na daljavo preko zoom-a, nato se je izkazalo, da je takšen tip komuniciranja v teh časih zelo dobrodošel in seveda funkcionira enakovredno kot da smo fizično v enem prostoru. Logoterapija me je navdušila, ker mi je odprla neke nove poglede na sedanjost in prihodnost, ki jih nisem prej z nikomer uspel deliti. V skupini smo si izmenjali občutke prestajanje naše zaporne kazni in način kako obvladovati situacijo. Na tak način mi je bilo lažje skozi težke čase, predvsem "lock-down-a", ker smo si drug drugemu pomagali v tej novi in nesrečni situaciji.

V teh terapijah sem se naučil in prišel do spoznanja, da moramo gledati naprej v življenju in da nismo čisto sami na tem svetu, da imamo odgovornosti do sebe in svojih bližnjih, tako da smo pripravljeni premagati razna bremena, ki jih nam nalagajo. V tej skupini smo se zelo dobro ujeli vsi udeleženci. Na odkrit način se je skoraj vsak izpovedal in povedal svoja mnenja. Vodja skupine je vedno kaj smiselnega dodal in tako zaokrožil nekako naše misli. 

Jaz bi želel, da bi se takšnih skupin pridružilo čim več obsojencev, seveda pa morajo biti osebno zato pripravljeni, saj mislim da so tovrstni pogovori ne za vsakega, saj potrebuje določeno stopnjo pameti in izkušenosti, da lahko sodeluje v zdravi debati. Zato bi prosil oz. svetoval, da se takšne skupine lahko nadaljujejo in da imaš kot obsojenec vsaj to možnost izbiranja glede tega, ker namreč na takšen način terapiranja lahko dosežeš največ sprememb v razmišljanju pri obsojencu in mogoče celo vplivaš na njegovo umsko rehabilitacijo.

Še enkrat bi se osebno zahvalil za osebni suport g. Martinu Liscu, ki je ves čas z nami vztrajal, čeprav smo bili včasih kar malo bolj depresivni zaradi COVID situacije in kljub temu smo šli skupaj skozi te čase. Še enkrat najlepša hvala!"

Udeleženec programa Križpotja iz Polodprtega oddelka Slovenska vas

 

"Rad bi se zahvalil, da mi je bila dana možnost udeleževanja programa Križpotja, ki ga v naši skupini zdaj obiskujemo že štiri mesece ter nam je postal stalnica, ki se jo veselimo in jo v teh negotovih časih omejenih osebnih stikov tudi potrebujemo. Veliko ljudi zunaj, ki se soočajo z osebnostnimi ali drugačnimi stiskami, bi potrebovalo podobne skupinske obravnave, pa se jih ni zmožno udeleževati zaradi finančnih, časovnih ali drugačnih razlogov; tako da bi lahko nekdo pomislil, da smo obsojenci P. O. ter O. O. oddelka zapora Dob, ki na teh srečanjih prisostvujemo, morda deležni celo boljše terapevtske podpore kot marsikdo na prostosti.

Predvsem v pomoč nam je deljenje naših vtisov, težav ali novic z ljudmi, ki so v podobni situaciji ter se lahko lažje poistovetijo ter razumejo, od kod prihajamo. Na žalost so take in podobne globje teme v družbi še vedno nek tabu, o katerih se težje ali pa sploh ne govori, tako da nam ta skupina nudi neko varno okolje, v katerem se lahko razbremenimo ter o teh stvareh razmišljamo in debatiramo.

Ta naša srečanja zagotovo ne bi bila možna brez gospoda Martina, ki se skozi celoten program trudi s pripravo zanimivih in koristnih prispevkov (kot primer - podrobna analiza knjige za pomoč obsojencem ter nasploh ljudem pri iskanju smisla v življenju) in predstavlja nenadomestljivo povezovalno vlogo, predvsem pa zagotavlja, da vsak udeleženec na skupinah prispeva tudi svoj oseben vtis."

Udeleženec programa Križpotja iz Polodprtega oddelka Slovenska vas

 

Koordinator programa v zaporu Ljubljana je pripravil anketni list, ki ga je izpolnilo tudi pet obsojencev iz ZPKZ Ljubljana, ki se udeležujejo programa Križpotja. Udeleženci izražajo zadovoljstvo nad programom, obravnavane vsebine se jim zdijo primerne, pohvalijo tudi predavatelja, ki da je prijazen in se zna lepo izražati, pohvalijo pa tudi osebje zavoda, ki poleg drugega dela skrbi za organizacijo spletnih dogodkov.

 

Ilustrativna slika z citatom V. Franka: Pravila igre življenja od nas ne zahtevajo, da za vsako ceno zmagamo, ampak da se nikoli ne prenehamo boriti.

Motivacijska misel utemeljitelja logoterapije | Avtor Inštitut Stopinje