Skoči do osrednje vsebine

Prejete so vloge za uveljavljanje finančne pomoči za društva

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je prejela 39 vlog na javne razpise za uveljavljanje pomoči za društva.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je za Javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju (Uradni list RS, št. 41/2021), Javni razpis za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja (Uradni list RS, št. 41/2021) in Javni razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov (Uradni list RS, št. 41/2021) prejela skupaj 39 vlog.

Rok za oddajo vlog se je iztekel 2. aprila 2021.

Predvidena izdaja odločb o odobritvi sredstev bo najkasneje do konca junija 2021.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja