Skoči do osrednje vsebine

19. strokovni posvet namenjen obravnavi posebej ranljivih otrok

8. in 9. aprila 2021 na daljavo poteka 19. strokovni posvet, ki je posvečen obravnavi posebej ranljivih otrok. Gre za tradicionalni strokovni posvet, ki ga v sodelovanju z Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije in Generalno policijsko upravo vsako leto organizira Center za izobraževanje v pravosodju (CIP).

Strokovni posvet je z uvodnim nagovorom uradno otvorila ministrica za pravosodje, mag. Lilijana Kozlovič, ki je zaščito ranljivih, še posebej otrok, predstavila kot pomembno prioriteto vodenja ministrstva. V prvem letu mandata ministrice mag. Kozlovič so bili sicer pripravljeni številni ukrepi, katerih namen je v središče postaviti otrokom prijazno pravosodje.

Otroci in mladoletniki v kazenskih postopkih nastopajo v različnih vlogah, lahko so žrtve, priče ali pa tudi storilci kaznivih dejanj. Ministrica mag. Kozlovič je v svojem nagovoru spomnila na nedavno sprejet Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke. ''Z njim v slovenski prostor uvajamo model celostne obravnave zlorabljenih otrok. Pomembno izhodišče pri obravnavi posebej ranljivih otrok je individualizacija obravnave, tako z vidika narave njihove ranljivosti, kot tudi z vidika osebnosti in konkretnih potreb vsakega izmed njih'', je poudarila ministrica.

Za dvig ravni obravnave posebej ranljivih otrok je ministrica posebej izpostavila pomen celovitega, holističnega in interdisciplinarnega pristopa ter kakovostnega usposabljanja in izobraževanja. ''Ni dovolj pravna podlaga, veliko bolj pomembna je implementacija, ustvarjanje dobrih praks in njeno nenehno sistematično nadgrajevanje. Ravnanje s posebej ranljivimi otroki zahteva tudi sočuten in razumevajoč odnos, ki je utemeljen na iskreni empatiji. Tudi tega ni mogoče predpisati s pravnimi akti, ampak ga je treba vzgojiti in kultivirati skozi izobraževanje in osebnostno rast. Država pa mora ustvariti okolje, v katerem takšni standardi ravnanja s posebej ranljivimi otroki postanejo samoumevni''.

Strokovnega posveta se udeležuje več kot tristo udeležencev, ki sta jih nagovorila tudi generalni državni tožilec, Drago Šketa, ter generalni direktor policije, dr. Anton Olaj. V dvodnevnem strokovnem posvetu bodo udeleženci deležni številnih strokovnih predavanj. Predavali bodo strokovnjaki s področja razvojne psihologije, obravnave oseb z avtizmom, kriminalističnega zbiranja osebnih dokazov o slabotnih osebah, obravnave spolne kriminalitete, materialnih dokazov v luči kaznivega dejanja zoper slabotno osebo, obravnave otroka v postopku ter komunikacije v smislu kakovostnega stika in odnosa.

Ministrica Lilijana Kozlovič, audio-video konferenca, posvet

19. strokovni posvet - Audio-video konferenca