Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija z javnim posvetovanjem do izboljšav programa promocije kmetijsko-živilskih proizvodov

Javno posvetovanje je namenjeno odgovorom na vprašanja, kako je možno s promocijo EU povečati spodbujanje bolj trajnostne proizvodnje in potrošnje ter bolj uravnotežene prehrane v skladu s Strategijo »Od vil do vilic«, Strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030 ter načrtom »Evropa za boj proti raku«. Postopek posvetovanja je odprt 12 tednov, trajal bo do 23. junija letos.

V javni razpravi lahko sodelujejo vsi državljani EU, predvsem pa je zaželen odziv organizacij, ki predstavljajo kmetijski sektor – organizacij proizvajalcev, organizacij iz živilskopredelovalnega sektorja, nacionalnih ter potrošniških organizacij, gospodarskih zbornic ter zasebnih podjetij, raziskovalnih inštitutov ter univerz in drugih.

Promocijske kampanje o evropskih kmetijsko-živilskih proizvodih so namenjene odpiranju novih tržnih priložnosti za kmete in živilsko industrijo, so v pomoč pri njihovem obstoječem poslovanju. Dosedanji pregled promocijske politike EU je pokazal, da so kampanje pomagale povečati prodajo in konkurenčnost kmetijsko-živilskega sektorja na tretjih trgih med leti 2016 in 2019, vendar bi bilo mogoče storiti še več za podporo prehoda na bolj trajnostne prehranske sisteme ter bolj uravnoteženo prehrano.

Evropska komisija želi izsledke iz javnega posvetovanja informacije uporabiti za uskladitev promocijske politike s Strategijo »Od vil do vilic« (Farm to Fork - F2F) in z njenim načrtom za spodbujanje bolj trajnostne proizvodnje in potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov do leta 2030 ter za spodbujanje prehoda k bolj rastlinski prehrani, z manj rdečega in predelanega mesa ter z več sadja in zelenjave.

Rezultati tega posvetovanja bodo služili pripravi novega zakonodajnega predloga Uredbe Sveta in Evropskega Parlamenta za promocijo kmetijskih proizvodov.

Več informacij o javnem posvetovanju na posebni spletni strani Evropske komisije.