Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19 v letu 2020. 472 upravičencem je odobrenih 3.677.397,23 evrov finančnega nadomestila.

Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jabolk zaradi izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19. Finančno nadomestilo je dodeljeno pridelovalcem jabolk, ki so imeli na dan 16. 10. 2020 v register kmetijskih gospodarstev vpisanih najmanj od vključno 0,5 hektarov površine intenzivnega sadovnjaka jablane (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 - jablane).

Predpisane pogoje je izpolnjevalo 472 pridelovalcev jablan, ki so jim bile 6. 4. 2021 izdane informativne odločbe z odobrenimi sredstvi v skupni višini 3.677.397,23 evrov, ki bodo izplačana najkasneje junija 2021.