Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za vloge na 14. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva v sklopu podukrepa 4.1

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 14. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali v okviru podukrepa 4.1 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. 29 upravičencem (sklop B) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 5,86 milijona evrov.

14. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali je bil objavljen 17. 7. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 10. 8. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa, to je 18. 11. 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) znašala 4,5 milijona evrov. Na sklopih A in C so razpisana sredstva presegala zaprošena, zato so se sredstva s teh sklopov prerazporedila na B sklop, tako da je bilo na razpolago 6,9 milijona evrov.

Na Agencijo je prispelo 33 vlog, za katere je bilo izdanih 29 odločb o pravici do sredstev v višini 5.858.789,09 evrov, 3 zavrnilne odločbe in 1 sklep o ustavitvi postopka.