Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023«. Za javni razpis v višini 1,3 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dober milijon evrov.

Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost. Z razpisom bo omogočena krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin, natančneje z manjšinskimi etničnimi skupnostmi in invalidi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin. Cilj razpisa je v projekte vključiti vsaj 470 oseb iz ranljivih ciljnih skupin in jih s tem čim bolj približati trgu dela.

Ministrstvo za kulturo bo javni razpis objavilo predvidoma v petek, 23. aprila 2021.