Skoči do osrednje vsebine

Slovenija popolnoma podpira izjavo EU o raziskavi Svetovne zdravstvene organizacije v zvezi z izvorom bolezni COVID-19

V nadaljevanju objavljamo izjavo EU o raziskavi Svetovne zdravstvene organizacije v zvezi z izvorom bolezni COVID-19, ki jo Slovenija popolnoma podpira. Izjava je bila javno objavljena 30. marca 2021.

Od izbruha bolezni COVID-19 so Evropska unija in njene države članice ob izvajanju ustreznih ukrepov na področju javnega zdravja na nacionalni ravni gonilna sila za pritegnitev mednarodne skupnosti v podporo vodilni vlogi Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) pri zdravstvenem odzivu na pandemijo, ki ostaja prednostna naloga v svetu.

V resoluciji WHA 73.1 o odzivu na COVID-19 so se države članice strinjale o potrebi po nadaljnjem delu, da se preučita izvor virusa in njegov prehod na človeka, med drugim s pomočjo znanstvenih in skupnih terenskih odprav ter tesnega sodelovanja SZO s Svetovno organizacijo za zdravje živali (OIE), Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in državami v skladu s pristopom "eno zdravje", kar bo omogočilo usmerjeno ukrepanje in raziskovalni program, da se zmanjša tveganje za nastanek podobnih dogodkov.

Samo s podrobnim proučevanjem izvora virusa in njegovega prenosa na človeka bomo lahko bolje razumeli in obvladovali to pandemijo in lažje preprečili izredne dogodke na področju zdravja v prihodnosti ter se nanje bolje pripravili. Zato izražamo svojo podporo znanstveni, transparentni in neodvisni globalni raziskavi na pobudo SZO v zvezi z izvorom virusa SARS-CoV-2, pri kateri imata odločilno vlogo pravočasen dostop do podatkov in terensko delo.

Čeprav obžalujemo pozen začetek raziskave, zapoznelo napotitev strokovnjakov in omejeno razpoložljivost prvih vzorcev ter s tem povezanih podatkov, menimo, da dosedanje delo in danes objavljeno poročilo pomenita koristen prvi korak. Veselimo se nadaljnje izmenjave s sekretariatom in strokovnjaki v zvezi z vsebino poročila in izvajanjem njegovih priporočil.

Kot navaja poročilo, bo potrebno dodatno delo, da bomo lahko razumeli izvor virusa SARS-CoV-2 in njegov prehod na človeka. To bo zahtevalo nadaljnji in pravočasen dostop do vseh pomembnih krajev in vseh ustreznih podatkov o človeku, živalih in okolju, vključno s podatki o prvih odkritih primerih bolezni COVID-19 in primerih, ki so jih zaznali nadzorni sistemi, ter nadaljnje serološko testiranje krvnih vzorcev.

SZO prosimo, naj nadaljuje raziskave in predstavi jasen časovni okvir za nadaljnje delo. Radi bi bili redno obveščeni o načrtih za naslednje faze in njihovem napredku. Prav tako prosimo, naj generalni direktor dodeli potrebne vire za dokončanje tega dela. Spodbujamo polno sodelovanje in nadaljnjo podporo vseh vpletenih oblasti pri naslednjih korakih raziskave. Upamo, da nam bo takšen pristop v pomoč pri skupnih prizadevanjih in da lahko odpravimo morebitne pomanjkljivosti podatkov, potrebnih za nadaljevanje preiskave.

Svetovno zdravje je skupna odgovornost vseh držav članic SZO. Vsako pomanjkanje informacij o javnem zdravju ali zamude pri deljenju teh informacij lahko škodljivo učinkujejo na svetovni ravni, zato pozivamo vse države članice, naj še naprej delijo te informacije s SZO takoj, ko so na voljo, da se zagotovi boljše obveščanje in spodbudi odzivanje. Ugotavljanje izvora virusa SARS-CoV-2 bo zahtevalo popolno in transparentno sodelovanje vseh držav članic SZO ter skupna prizadevanja znanstvenikov z različnih področij. Odprta znanstvena razprava je ključnega pomena za doseganje visokega standarda ugotovitev. Zato EU in njene države članice spodbujajo SZO, naj omogoči in podpira nadaljnje sodelovanje mednarodne znanstvene skupnosti v zvezi s tem.

EU bo še naprej podpirala krepitev mednarodne pripravljenosti in odzivanja na pandemijo, med drugim z zagotavljanjem univerzalnega in pravičnega dostopa do diagnostike, zdravljenja in cepiv. Pri tem je bistvenega pomena tudi boljše razumevanje virusa, vključno z njegovim izvorom. Na koncu pri pripravljenosti na pandemijo ne gre samo za odzivne zmogljivosti, ampak predvsem za to, kako države ukrepajo, ko se pojavi nevarnost.

Še naprej smo popolnoma zavezani sodelovanju z vsemi državami in mednarodno skupnostjo, da najdemo načine, kako izboljšati organiziranje terenskih odprav na področju bolezni COVID-19 in za izredne dogodke na področju zdravja v svetu, da bi zagotovili hiter začetek raziskav o izvoru, pravočasno napotitev terenskih odprav, neodvisnost dela strokovnjakov in transparentno komunikacijo z državami članicami.