Skoči do osrednje vsebine

Redni remont Nuklearne elektrarne Krško 2021

Po osemnajstih mesecih varnega in stabilnega obratovanja bo od 1. aprila do predvidoma 5. maja v Nuklearni elektrarni (NE) Krško potekal redni remont.

Remont 2021 bo izjemno zahteven tudi zaradi pandemije COVID-19.

V zadnjem obratovalnem ciklu se je NE Krško enkrat samodejno zaustavila zaradi potresa v Petrinji. Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je spremljala aktivnosti NE Krško po potresu in pred ponovnim zagonom opravila inšpekcijo. Odstopanj od pričakovanega stanja inšpekcija ni zaznala.

Med remontom bodo, poleg menjave dela goriva, ko bo zamenjanih 56 od 121 gorivnih elementov, izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oziroma nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti. Med pomembnejšimi dejavnostmi je remont elektromotorne črpalke pomožne napajalne vode, dela na dizelskem generatorju številka 2, in neporušne preiskave v okviru 10 letnega plana na področju pregledov primarnega kroga in reaktorske posode. Z metodo vrtinčnih tokov bo pregledan tudi del U-cevi obeh uparjalnikov. Motor ene reaktorske črpalke bo zamenjan z obnovljenim,  opravljena bodo tudi obsežna dela na turbini z ventili in kondenzatorju.

Glavnina posodobitev je del projektov Programa nadgradnje varnosti, ki izhaja iz naukov industrije in upravnih zahtev po nesreči v Fukušimi. Program obsega vgradnjo dodatnih varnostnih sistemov za zagotavljanje hlajenja sredice v reaktorju in izrabljenega goriva; projekti pomenijo še večjo odpornost elektrarne na naravne (zlasti potresi največje stopnje) in druge malo verjetne dogodke. Z izgradnjo dodatnih sistemov bo NEK po varnostnih merilih primerljiva z novimi jedrskimi elektrarnami. Med letošnjim remontom bodo preizkušeni in na obstoječe sisteme elektrarne priključeni naslednji sistemi: nov neodvisni sistem za hlajenje sredice in zadrževalnega hrama, alternativni sistemi za varnostno vbrizgavanje, alternativni sistem za polnjenje uparjalnikov in električno napajanje nove, posebej utrjene varnostne zgradbe. Poleg tega bo po projektu nadgradnje varnosti na reaktorski črpalki vgrajen nov sklop visokotemperaturno odpornih tesnil.

Pričela se je gradnja suhega skladišča izrabljenega goriva, ki predstavlja prehod na »pasivno« skladiščenje jedrskega goriva, ki za hlajenje ne potrebuje aktivnih komponent.

URSJV skrbno spremlja vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske in sevalne varnosti med zaustavitvijo elektrarne. Med letošnjim remontom bo intenzivno spremljala tudi izvajanje vseh varnostnih ukrepov v zvezi s pandemijo.

URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih dejavnosti med remontom. Inšpekcija s sodelavci URSJV bo v času remonta 2021 v NE Krško prisotna ves čas. Strokovno pomoč pri nadzoru bodo nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij. Elektrarna bo lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko bodo pooblaščene organizacije in URSJV potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. S temi ukrepi bo dosežen tudi minimalni vpliv elektrarne na okolje.

Naslednji redni remont bo jeseni 2022.