Skoči do osrednje vsebine

Na eDavkih je na voljo Kartica COVID upravičenj s podatki o protikorona ukrepih

Prejemniki protikoroma pomoči, za katere je pristojna Finančna uprava, imajo v svojem profilu eDavkov na vpogled novo Kartico COVID upravičenj.

Na njej so trenutno prikazana izvedena izplačila posameznih upravičenj (mesečni temeljni dohodek, povračilo nekritih fiksnih stroškov, povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok, povračilo kriznega dodatka delodajalcem in drugo). Prav tako so prikazana tudi vračila na podlagi sistemsko izdanih odločb (trenutno le vračila mesečnega temeljnega dohodka). Vložene izjave, ki so bile zavrnjene za izplačilo (na primer zaradi dolga, neustrezne zavarovalne podlage in podobno) niso prikazane.

Podatki se za posamezna upravičenja dodajajo ob izvedbi izplačil, podatki o vračilih pa zahtevajo ročno urejanje in razporejanje, zato bodo prikazani, ko bodo ustrezno urejeni za pravilen prikaz.

Trenutni pregled na kartici COVID upravičenj še ne vključuje podatkov o oproščenih prispevkih delodajalcev na podlagi predloženih REK obrazcev (28. in 33. člen ZIUZEOP) ter tudi še ne vsebuje podatkov o vračilih teh prispevkov na podlagi izdanih odločb o vračilu. Prav tako še niso vključeni podatki o oproščenih prispevkih za samozaposlene, družbenike, kmete in verske uslužbence (38. člen ZIUZEOP).