Skoči do osrednje vsebine

ZDA, Slovenija in še 12 držav izražajo zaskrbljenost glede poročila o izvoru novega koronavirusa

14 držav v skupni izjavi izraža zaskrbljenost zaradi nedavne preiskave, ki jo je na Kitajskem izvedla Svetovna zdravstvena organizacija, obenem pa poudarjajo pomen skupnega sodelovanja pri razvoju in uporabi hitrega, učinkovitega, preglednega, znanstveno utemeljenega in neodvisnega procesa mednarodnega ovrednotenja epidemičnih izbruhov neznanega izvora v prihodnje. Države podpisnice poudarjajo tudi potrebo po trdnem, celovitem in strokovnem mehanizmu za hitro preiskovanje izbruhov neznanega izvora, ki poteka s celovitim in odprtim sodelovanjem vseh zainteresiranih strani v skladu z načeli preglednosti, spoštovanja zasebnosti ter znanstvene in raziskovalne integritete.

Besedilo naslednje izjave so objavile vlade Združenih držav Amerike, Avstralije, Kanade, Češke, Danske, Estonije, Izraela, Japonske, Latvije, Litve, Norveške, Republike Koreje, Slovenije in Združenega kraljestva.

Začetek besedila:

Vlade Avstralije, Kanade, Češke, Danske, Estonije, Izraela, Japonske, Latvije, Litve, Norveške, Republike Koreje, Slovenije, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike potrjujejo trdno zavezanost sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), mednarodnimi strokovnjaki s ključno nalogo in svetovno skupnostjo za razumevanje izvora te pandemije z namenom izboljšanja skupne svetovne zdravstvene varnosti in odzivanja. Skupaj podpiramo pregledno in neodvisno analizo ter ovrednotenje izvora pandemije covida-19 brez kakršnega koli vmešavanja in nedovoljenega vplivanja. Pri tem izražamo zaskrbljenost zaradi nedavne preiskave, ki jo je na Kitajskem izvedla SZO, obenem pa poudarjamo pomen skupnega sodelovanja pri razvoju in uporabi hitrega, učinkovitega, preglednega, znanstveno utemeljenega in neodvisnega procesa mednarodnega ovrednotenja epidemičnih izbruhov neznanega izvora v prihodnje.

Misija SZO je ključnega pomena za izboljšanje svetovnega zdravja in zdravstvene varnosti, pri čemer v celoti podpiramo njene strokovnjake in osebje ter se zavedamo njihovega neutrudnega dela, da bi končali pandemijo covida-19, vključno z razumevanjem, kako se je pandemija začela in širila. Pri tako pomembni nalogi je prav tako nujno, da izrazimo zaskrbljenost, ker se je mednarodna strokovna preiskava o izvoru virusa SARS-CoV-2 začela s precejšnjo zamudo in ker ni bil omogočen dostop do popolnih, izvirnih podatkov in vzorcev. Znanstvenim misijam, kot je ta, bi moralo biti omogočeno opravljati svoje delo pod pogoji, ki zagotavljajo neodvisna in objektivna priporočila in ugotovitve. Te zaskrbljenosti ne izražamo le zato, da bi izvedeli vse, kar je v naši moči, o izvoru te pandemije, temveč tudi da omogočimo pravočasen, pregleden in na dokazih temelječi postopek za naslednjo fazo te preiskave in prihodnje zdravstvene krize.

Seznanili smo se z ugotovitvami in priporočili, vključno s potrebo po nadaljnjem preiskovanju živali, da bi odkrili način prenosa virusa na ljudi, in pozivamo k odločnemu začetku druge faze strokovnih preiskav.  V prihodnje se morajo SZO in vse države članice znova zavezati za zagotavljanje dostopnosti, preglednosti in pravočasnosti. Ob resnem izbruhu neznanega patogena s pandemičnim potencialom je hitro, neodvisno, strokovno in neovirano ovrednotenje izvora ključnega pomena za boljšo pripravo ljudi, javnih zdravstvenih ustanov, industrije in vlad na uspešen odziv na izbruh in preprečitev prihodnje pandemije.  Za neodvisne strokovnjake je ključnega pomena popoln dostop do vseh ustreznih podatkov o ljudeh, živalih in okolju, raziskav in osebja, vključenega v zgodnje faze izbruha, ki so pomembni za določitev nastanka te pandemije. Z vsemi podatki, ki jih ima na voljo, lahko mednarodna skupnost neodvisno oceni izvor covida-19, pride do dragocenih spoznanj, pridobljenih med to pandemijo, in prepreči uničujoče posledice izbruhov bolezni v prihodnje.

Poudarjamo potrebo po trdnem, celovitem in strokovnem mehanizmu za hitro preiskovanje izbruhov neznanega izvora, ki poteka s celovitim in odprtim sodelovanjem vseh zainteresiranih strani v skladu z načeli preglednosti, spoštovanja zasebnosti ter znanstvene in raziskovalne integritete. V sodelovanju s SZO bomo krepili zmogljivosti, izboljšali svetovno zdravstveno varnost ter spodbujali zaupanje javnosti in zaupanje v sposobnost sveta za odkrivanje in pripravo na prihodnje izbruhe ter odzivanje nanje.