Skoči do osrednje vsebine

Zaprisega višjih državnih odvetnic pred državnim sekretarjem Ratejem

Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje potekala slavnostna zaprisega višjih državnih odvetnic.

Pred državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem in ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika sta prisegli Tjaša Mihelič Žitko na mesto višje državne odvetnice na Mednarodnem oddelku na sedežu Državnega odvetništva RS v Ljubljani  in mag. Ana Dežman Mušič, prav tako na mesto višje državne odvetnice na Mednarodnem oddelku na sedežu Državnega odvetništva RS v Ljubljani.

V uvodnem nagovoru je državni sekretar Ratej spomnil na temeljito prenovo Državnega pravobranilstva: s sprejemom Zakona o državnem odvetništvu se je na novo ustanovilo Državno odvetništvo Republike Slovenije kot poseben državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene s tem in drugimi zakoni.

Državni sekretar je izpostavil, da gre za temeljno funkcijo zastopnika države, ki predstavlja pomemben člen v našem pravnem redu: »Prepričan sem, da bosta kot višji državni odvetnici pomembno prispevali k varstvu premoženjskih in drugih pravic ter interesov države.«

Ratej je obema višjima državnima odvetnicama iskreno čestital in jima zaželel uspešno delo.