Skoči do osrednje vsebine

Slovenska vojska bo opravljala samo neodložljive naloge

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) generalmajor Robert Glavaš je za čas med 1. in 11. aprilom določil naloge SV, ki jih bodo pripadnice in pripadniki izvajali ob strogem upoštevanju ukrepov za omejitev širjenja epidemije.

SV mora, ne glede na stopnjo razglašene epidemije, zagotavljati izvrševanje obveznosti, ki jih je Republika Slovenija prevzela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami, sile za sodelovanje s Policijo pri varovanju državne meje, stalne in takojšnje odzivne sile, sile za podporo po Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19, delovanje specialnih sil ter izvajanje podpore države gostiteljice in vojaški mobilnosti. Izobraževanje in usposabljanje v Centru vojaških šol bo organizirano na daljavo.

Pripadnice in pripadnike SV, katerih delovni proces in tehnična sredstva to omogočajo, bodo delo opravljali od doma, ostali bodo koristili dopust ali presežne ure oz. se jim bo odredilo čakanje na delo doma. Odsotnost bo omogočena tudi pripadnikom, ki zaradi višje sile (starševsko varstvo) ne morejo opravljati dela.