Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna prepoznavnost registra neposestnih in zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je danes prejela mednarodno nagrado za inovativne dosežke na področju registrske dejavnosti.

Ministrstvo za pravosodje čestita AJPES-u, ki je danes prejel mednarodno nagrado s strani organizacije Corporate Registers Forum za prepoznavo napredka na področju prenove oziroma novega Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin v smeri bolj transparentnega registra neposestnih zastavnih pravic. Mednarodna nagrada kaže na odličnost Republike Slovenije, ko gre za projekte na področju digitalizacije.

Veseli nas, da je mednarodna prepoznavnost prikaz in rezultat truda vseh deležnikov v tem procesu, in da je v prejšnjem letu sprejeta novela Stvarnopravnega zakonika in povsem nove Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin tako odlično zaživela in bila prepoznana tudi s strani mednarodne javnosti.

Ključni cilji navedenih sprememb so bili hitrejši, enostavnejši in uporabniku prijaznejši proces vpisa prek spletne aplikacije, ter večja transparentnost, ažurnost in pravilnost podatkov, ki so javno, brezplačno in pregledno dostopni v vsakem trenutku prek spletnega dostopa do vpogleda v register. Prav transparentnost, javna in takojšnja dostopnost teh podatkov prek iskalnika so ključni, da register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premični lahko opravlja svojo temeljno poslanstvo oziroma namen.

Na Ministrstvu za pravosodje bomo tudi v prihodnje sodelovali z AJPES-om in ostalimi deležniki, da sledijo prepoznavnosti in odličnosti registra skozi razprave in predstavitve, saj se zavedamo, da je v modernem času ravno javna in ažurna dostopnost pravilnih podatkov ključna za varovanje strank v pravnem prometu.