Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021

S 1. 4. 2021 prične veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki med drugim prinaša tudi spremembe glede prepovedi zbiranja ljudi ter sklenitve zakonskih in partnerskih zvez. Odlok velja do vključno 11. 4. 2021.

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, je minister, pristojen za družino, v skladu z določbo četrtega odstavka 6. člena Odloka z dopisom z dne 30. 3. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (tj. bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) oziroma največ 4 osebe (v koliko je skladno z določbami ZUP potrebna prisotnost tolmača), ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.