Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 30. marca 2021.

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1. Povzetek poročila

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 29. 3. 2021 opravljenih skupaj 2.648.501 testiranj s PCR in HAG testi. 29. 3. 2021 je bilo opravljenih 52.430 testiranj, od tega 5.395 s PCR in 47.035 s HAG testi. Potrjenih je bilo 1.080 novih okužb s COVID-19, kar skupno znaša 20 % od pozitivnih PCR testov.

Po podatkih spletišča državne uprave (GOV.SI) so 29. 3. 2021 v bolnišnicah zdravili 515 bolnikov s COVID-19, od tega 105 na intenzivni negi, 61 oseb je bilo odpuščenih iz bolnišnične oskrbe. Umrlo je 15 oseb okuženih s COVID-19.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 30. 3. 2021 vključenih 888 pripadnikov Civilne zaščite (CZ) in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 150 prostovoljcev humanitarnih organizacij.

V Uradnem listu RS, št. 47/21 so bili objavljeni odloki, ki določajo omejitve in prepovedi, ki bodo veljali od 1. do 11. aprila. 2021, zaradi ustavljanja javnega življenja v Sloveniji, s ciljem omejitve širjenja SARS-CoV-2 in zmanjšanja števila oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo.

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih ravneh. Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je posredoval predlog za spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bi kot izjemo v 2. členu določal tudi področje zaščite in reševanja in aktivirane prostovoljce CZ.

Na ministrstvih so izvajali naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti. Spremljali so razmere, podatke o številu okuženih s COVID-19 v svojih organizacijskih enotah ter upoštevali sprejete ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Odgovarjali so na vprašanja glede izvajanja določil odlokov v njihovi pristojnosti. Pristojne inšpekcijske službe so nadzorovale izvajanje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Regijski in občinski štabi CZ so spremljali razmere v regiji in občinah ter po potrebi komunicirali z različnimi deležniki na lokalni in regijski ravni.

Pripadniki CZ, redarske službe, policija, občinski inšpektorji in prostovoljci so opravljali terenske obhode in preverjali spoštovanje ukrepov na javnih površinah. Logistično in tehnično so pomagali pri izvedbi brezplačnega množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi in cepljenju proti COVID-19.

Občine so sodelovale pri koordinaciji razporejanja prostovoljcev, pomagale pri oskrbi ranljivih skupin in pri prevozu brisov. Potekala so množična testiranja s hitrimi antigenskimi testi in cepljenje proti COVID- 19. Zaradi ukrepov, ki bodo veljali od 1. do 11. aprila 2021, so potekala usklajevanja glede organizacije dela, zagotavljanja varstva otrok za starše, ki nimajo možnosti za njihovo varstvo ter zagotavljanja toplih obrokov med izobraževanjem na daljavo.

Gasilske enote širšega pomena so po potrebi razkuževale objekte v javni rabi.

Potekajo prilagoditve organizacije dela v povezavi z zaprtjem države od 1. do 11. aprila 2021, ko bodo v Sloveniji veljali strožji omejitveni ukrepi

 

Nesreče pri športnih, rekreativnih in drugih aktivnostih

Izpostava Ljubljana

Ob 8.47 je krajan na poti na Šmarno goro v Ljubljani naletel na onemoglo starejšo osebo. Aktivirani so bili reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Ljubljana in gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana ter Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Tacen, ki so onemoglo osebo iz nedostopnega terena prenesli do reševalnega vozila nujne medicinske pomoči (NMP), s katerim so ga prepeljali v nadaljnjo oskrbo.

 

Delovne in rudniške nesreče

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 10.48 je v Podgorju v občini Slovenj Gradec pri obrezovanju vej krajan padel z drevesa in se poškodoval. Posredovali so reševalci Zdravstvenega reševalnega centra Koroške (ZRCK) Ravne na Koroškem, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Celje

Ob 15.35 je v križišču Dečkove in Vrunčeve padla kolesarka ter se poškodovala. Posredovali so gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Celje, ki so zavarovali kraj ter nudili pomoč reševalcem in policiji.

Izpostava Kranj

Ob 18.40 sta na avtocesti pred izvozom Hrušica v občini Jesenice trčila osebno vozilo in tovorno vozilo. Gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Jesenice so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovani osebi, nudili pomoč pri oskrbi ponesrečencev reševalcem NMP Jesenice, posuli po vozišču iztekle motorne tekočine in nudili pomoč delavcem avto vleke pri nakladanju vozila.

Izpostava Ljubljana

Ob 6.18 sta v Stari Cerkvi, občina Kočevje, na regionalni cesti Ljubljana–Kočevje trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila, odklopili akumulatorje na vozilih in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Reševalcem so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu ponesrečenih. Reševalci NMP Kočevje so poškodovance na kraju oskrbeli in enega prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, drugega pa v Zdravstveni dom (ZD) Kočevje.

Ob 18.54 sta na Savski cesti v Domžalah trčili osebni vozili. Gasilci Centra za zaščito in reševanje (CZR) Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli po vozišču razlite motorne tekočine z absorbentom, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo in jo predali reševalcem NMP Domžale, ki so poškodovanca oskrbeli na kraju in nato prepeljali v UKC Ljubljana. Gasilci so tudi nudili pomoč ostalim intervencijskim službam.

Izpostava Murska Sobota

Ob 15.39 je prišlo do prometne nesreče na cesti Šalamenci–Vaneča v občini Puconci, pri čemer je vozilo zapeljalo s cestišča ter se prevrnilo na streho. Posredovali so Gasilci PGD Murska Sobota, ki so zavarovali in pregledali kraj nesreče, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, vozilo postavili na kolesa ter pomagali policiji in reševalcem pri oskrbi poškodovanih. Tri osebe so reševalci NMP prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico (SB) Rakičan.

Izpostava Novo mesto

Ob 15.24 sta se v Dolenjem Polju, občina Dolenjske Toplice, zaletela osebno vozilo in vozilo avto vleke. Gasilci Gasilskega reševalnega centra (GRC) Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi, eno so odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 17.27 je pod Gonjami na Prevaljah v občini Prevalje padla kolesarka in se poškodovala. Poškodovanko so na kraju oskrbeli reševalci ZRCK Ravne na Koroškem ter jo prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

 

Požari v objektih

Izpostava Maribor

Ob 19.49 so se v naselju Selnica ob Muri, občina Šentilj, vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ceršak so varovali objekt do izgoretja saj in preventivno pregledali okolico dimnika.

Izpostava Murska Sobota

Ob 7.11 so v Vratjem Vrhu, občina Apače, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Podgorje, dimnik pa je očistila pristojna dimnikarska služba.

Izpostava Ptuj

Ob 7.27 se je v Majšperku v večstanovanjskem objektu valil dim iz kuhinje. Posredovali so gasilci PGD Majšperk, popravili poškodovano dimno tuljavo na štedilniku, prezračili prostor in ga preventivno pregledali s termovizijsko kamero.

 

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Celje

Ob 13.03 se je v kraju Pondor, občina Tabor, kadilo iz vozila. Posredovali so gasilci PGD Kapla-Pondor, Ojstriška vas in Loke, ki so kraj zavarovali, vozilo pregledali ter preventivno odklopili akumulator.

Izpostava Kranj

Ob 16.37 je v Čičarah v Kranjski Gori gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Kranjska Gora in GARS Jesenice so požar na osebnem vozilu pogasili.

Izpostava Maribor

Ob 14.00 je prišlo zaradi okvare do požara na delovnem stroju na delovišču v naselju Cirknica v občini Šentilj. Do prihoda gasilcev so zaposleni uspeli požar omejiti, gasilci PGD Šentilj v Slovenskih Goricah pa so ga dokončno pogasili. Z lovilnimi posodami so preprečili nadaljnje iztekanje tekočin, že iztekle pa so posuli z vpojnim sredstvom in počistili.

Izpostava Nova Gorica

Ob 19.27 je na vozišču ceste v vasi Kozana v občini Brda gorel traktor. Ob prihodu gasilcev PGD Dobrovo in Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost gasilske enote (JZ GRD GE) Nova Gorica je bilo ugotovljeno, da je lastnik traktorja že sam pogasil požar Gasilci so preventivno opravili ogled kraja dogodka.

Izpostava Novo mesto

Ob 10.46 je na regionalni cesti Dolenje Kronovo–Draga, občina Šmarješke Toplice, zagorelo osebno vozilo v motornem delu. Požar so pričeli gasiti mimo vozeči, gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela Cerkev pa so zavarovali kraj dogodka, dokončno pogasili goreče vozilo, s termovizijsko kamero pregledali okolico in odstranili vozilo s ceste.

 

Požari v naravi oziroma na prostem

Izpostava Brežice

Ob 14.17 so v naselju Telče, občina Sevnica, goreli podrast in posamezna drevesa v gozdu. Gasilci PGD Telče, Tržišče in Šentjanž so požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrih pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Telče.

Izpostava Celje

Ob 10.21 je v Stražici, občina Vojnik, gorela suha trava, ogenj pa se je razširil v gozd. Gasilci PGD Vojnik in Frankolovo so ogenj pogasili ter pregledali okolico.

Ob 14.35 je v Pilštanju, občina Kozje, gorela suha trava, ogenj pa se je razširil na podrast v gozdu. Gasilci PGD Kozje in Lesično-Pilštanj-Zagorje so ogenj pogasili ter pregledali okolico.

Izpostava Kranj

Ob 14.35 je na Kurilniški ulici na Jesenicah gorela suha trava. Gasilci GARS Jesenice so pogasili okoli 4 kvadratne metre suhe trave.

Izpostava Ljubljana

Ob 16.34 so gasilci PGD Višnja Gora pogasili približno 0.5 hektara goreče trave in drog električne napeljave ob Ciglerjevi ulici v Višnji Gori.

Ob 18.05 je ob jezeru v Šalki vasi v občini Kočevje gorela trava. Intervenirali so gasilci PGD Šalka vas in Kočevje, ki so na štirih mestih pogasili okoli 300 kvadratnih metrov površine.

Izpostava Maribor

Ob 10.45 sta na območju Šobra, občina Maribor, goreli suha trava in podrast v bližnjem gozdu. Posredovali so poklicni gasilci GB Maribor in gasilci PGD kamnica, ki so ogenj na površini okoli 3 hektare omejili in pogasili.

Ob 13:09 je zagorel grm na Koroški cesti v Kamnici. Posredovali so gasilci Javnega zavoda Gasilske brigade (JZ GB) Maribor in PGD Kamnica ter pogasili manjši požar.

Ob 14.16 se je v naselju Dragučova, občina Pesnica, na štedilniku vnela kuhinjska krpa. Lastnica jo je odvrgla pred stanovanjsko hišo na kup smeti, zaradi česar so le te zagorele. Gasilci PGD Pernica, Jarenina in Jakobski dol so požar pogasili. Ogenj je poškodoval fasado na objektu in ožgal tram na strehi. Reševalci NMP Maribor, so dve osebi prepeljali v UKC Maribor.

Izpostava Nova Gorica

Ob 14.11 je v naselju Drobočnik v občini Tolmin gorela suha trava. Požar na površini okoli enega hektara so pogasili gasilci PGD Most na Soči.

Ob 15.07 je zagorelo v okolici stanovanjskega objekta v Idrijski Beli v občini Idrija. Posredovali so gasilci PGD Idrija in Črni Vrh. Požar, ki je zajel okoli hektar travne površine in podrasti so gasilci pogasili in preventivno namočili. V gašenju se je lažje poškodoval eden od domačinov, ki so nudili pomoč gasilcem. Poškodovanca so oskrbeli reševalci NMP Idrija.

Izpostava Novo mesto

Ob 16.47 sta nad naseljem Vejar, občina Trebnje, gorela mešan gozd in podrast. Gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Trebanjski Vrh so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 20.27 je pri naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, gorela suha trava na površini okoli 15 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 13.24 so v Šentilju pod Turjakom v občini Mislinja goreli trava, podrastje ter bale na travniku. Gasilci PGD Mislinja so požar velikosti okoli 2000 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 13.24 je na Pohorski cesti v Mislinji zagorelo v gozdu. Gasilci PGD Mislinja in PGD Dolič Šentflorjan so podrastje ter travo na površini okoli 400 kvadratnih metrov prekopali in zalili z vodo.

Ob 15.39 sta v gozdu v Mali Mislinji v občini Mislinja gorela podrast ter grmovje. Posredovali so gasilci PGD Mislinja, ki so požarišče velikosti okoli 150 kvadratnih metrov prekopali ter zalili z vodo. Krajan, ki je gasil ogenj do prihoda gasilcev, se je nadihal dima, zato so ga reševalci ZRCK Ravne na Koroškem odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Izpostava Trbovlje

Ob 14.12 sta v naselju Zgornji Prhovec na Izlakah, občina Zagorje ob Savi, gorela grmičevje in gozd v obsegu okoli 600 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Izlake in PGD Zagorje mesto.

 

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Kranj

Ob 20.05 je v naselju Sveti Duh v občini Škofja Loka zagorelo v košu za smeti na avtobusni postaji. Požar so pogasili gasilci PGD Virmaše - Sv. Duh.

 

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Ljubljana

Ob 17.12 je bila v potoku v naselju Soteska v občini Kamnik opažena bela snov. Gasilci PGD Kamnik so vodo zajezili s pivniki, izvedli meritve s PH testerjem in odvzeli vzorec vode za analizo. Našli so tudi vir onesnaženja, ki ga bodo raziskale pristojne službe.

 

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Celje

Ob 16.08 so v naselju Orla vas, občina Braslovče, pri čiščenju starejšega objekta našli tri ročne bombe iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so nevarne najdbe odstranili in uničili na bližnji primerni lokaciji.

Izpostava Kranj

Ob 18.51 so v Dražgošah, občina Železniki, pri kmetijskih opravilih našli topovsko granato iz druge svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Gorenjske in Ljubljanske ter Zahodnoštajerske regije so najdeno granato nemške izdelave uničili na kraju.

Izpostava Nova Gorica

Ob 13.13 je krajan Opatjega sela v občini Miren-Kostanjevica našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Posredovala sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije in odstranila 5 kosov NUS v skupni masi 44,15 kg. Vse najdbe so iz obdobja prve svetovne vojne.

Ob 13.41 sta v naselju Budanje, občina Ajdovščina, pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije odstranila in do uničenja shranila na varno najdenih 8 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev v skupni masi 105,6 kilogramov avstrijske in italijanske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne.

Ob 17.19 so v naselju Volarje na njivi našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta odstranila in shranila na varno do uničenja najden topovski vžigalnik kalibra 75 milimetrov, mase 0,5 kilogramov, avstro-ogrske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne.

Ob 19.40 je sta v Panovcu pri Novi Gorici pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS odstranila in do uničenja shranila na varno najdeno topovsko granato kalibra 75 milimetrov, italijanske izdelave, mase 7 kilogramov iz obdobja prve svetovne vojne.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Kranj

Ob 7.15 je v Vrečkovi ulici v Kranju v okvarjenem dvigalu večstanovanjskega objekta ostala ujeta oseba. Gasilci GARS Kranj so jo s tehničnim posegom rešili, dvigalo izklopili iz delovanja ter o tem obvestili serviserja.

Izpostava Maribor

Ob 9.42 so gasilci JZ GB Maribor posredovali na Cesti proletarskih brigad v Mariboru, kjer so čez balkon vstopili v stanovanje in omogočili dostop svojcem do obnemogle osebe.

Ob 13.11 so gasilci PGD Sveta Trojica nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu obolele osebe do reševalnega vozila v naselju Čagona v občini Cerkvenjak.

Izpostava Murska Sobota

Ob 12.19 so v naselju Podgradje občina Ljutomer, gasilci PGD Ljutomer, rešili med betonskimi kamni ujetega Laboda. Obveščene so bile tudi pristojne službe katere bodo pregledale poškodovanega laboda.

Izpostava Trbovlje

Ob 16.53 so gasilci PGD Trbovlje mesto na Trgu revolucije v Trbovljah s tehničnim posegom rešili dve osebi iz okvarjenega dvigala, ga izklopili in obvestili serviserja.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Snežne razmere in nevarnost plazov

Razmere v gorah so dostopne na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

Vir: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/bulletin/mountain/avalanche/