Skoči do osrednje vsebine

Omejeno delovanje Upravne enote Brežice

V skladu s sprejetimi sklepi in usmeritvami Vlade Republike Slovenije, bo v času od vključno 1. do vključno 11. aprila 2021 na upravni enoti izvajanje nalog omejeno zgolj na nujne zadeve.
  • za obisk upravne enote, z namenom urejanja upravnih zadev, se morajo stranke praviloma predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote: ue.brezice@gov.si, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte: UE Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice,

  • telefonske številke za naročanje po področjih dela:

-         iz področja prijave prebivališča in osebni dokumenti na telefonsko številko:

07 499 15 65 ali 07 499 15 85

-         iz področja tujcev na telefonsko številko: 07 499 15 57

-         iz področja prometa na telefonsko številko: 07 499 15 63

-         iz področja matičnega na telefonsko številko: 07 499 15 61

-         iz področja državljanstva in ugotavljanje bivanja na telefonsko številko: 07 499 15 85

-         iz področja društev na telefonsko številko: 07 499 15 70

-         iz področja orožnih listin na telefonsko številko: 07 499 15 98

-         iz področja prostora in gospodarstva na telefonsko številko: 07 499 15 55

-         iz področja kmetijstva na telefonsko številko: 07 499 15 75

-         iz področja obče uprave (»vojna zakonodaja«, SPOT točka) na telefonsko številko: 07 499 15 90

-         za ostale informacije na telefonsko številko: 07 499 15 53