Skoči do osrednje vsebine

Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi COVID-19 - zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za vinogradnike

V sredo, 31. 3. 2021, je zadnji dan za oddajo zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 6. člena in druge pogoje iz Odloka.

Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko nosilci kmetijskih gospodarstev iz drugega odstavka 6. člena Odloka, to so vinogradniki, ki imajo z odkupovalcem grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja za proizvodnjo vina in izpolnjujejo druge pogoje iz Odloka, oddajo do 31. 3. 2021 priporočeno na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si, s kvalificiranim elektronskim podpisom s pripisom: »Izredni začasni ukrepi«.