Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek s komisarjem Sinkevičiusom o prednostnih nalogah na področju ribištva in gozdarstva

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes pozno popoldne na avdiovizualnem sestanku sestal z evropskim komisarjem za okolje, oceane in ribištvo Virginijusom Sinkevičiusom. Minister je evropskemu komisarju predstavil prednostne naloge Slovenije na področju ribištva in gozdarstva v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Tematska infografika - minister dr. Podgoršek in komisar Sinkevičius

Tematska infografika - minister dr. Podgoršek in komisar Sinkevičius | Avtor MKGP

Uvodoma je minister dr. Podgoršek izpostavil« »Slovenski ribiški sektor je majhen, a je za Slovenijo izjemnega pomena. Z njim ohranjamo tradicijo pomorske države, trajnostnega pridobivanja hrane iz morja in krepimo svoje obalne skupnosti ter njihovo povezanost z morjem.« Glede na ta dejstva smo pri določanju prioritet predsedovanja med drugim izhajali tudi iz pomena ohranjanja obalnih skupnosti ter tradicije trajnostnega ribolova.

Kot prvo prednostno nalogo smo si zadali ohranjanje trajnostnega ribolova s poudarkom na malem priobalnem ribolovu in ohranjanju ribiške tradicije v obalnih skupnostih. »To horizontalno temo našega predsedovanja bomo naslovili predvsem v okviru srečanja generalnih direktorjev za ribištvo septembra letos«, je poudaril minister Podgoršek.  

Z vidika dosjejev bodo sicer prizadevanja Slovenije usmerjena v drugo prednostno nalogo – ribolovne možnosti za prihodnje leto ter posledično v sprejem treh uredb o ribolovnih možnostih, še posebej uredbi o ribolovnih možnostih za Atlantik in Severno morje.

Tretja ključna prednostna naloga predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki jo je minister dr. Podgoršek predstavil komisarju Sinkevičiusu, pa je revizija Uredbe o nadzornem sistemu skupne ribiške politike (Nadzorne uredbe). Minister je poudaril, da Slovenija podpira prizadevanja Komisije v smeri posodobitve te uredbe. »Smatramo pa, da morajo biti določila uredbe, ko bodo sprejeta, tudi izvedljiva z vidika majhnosti in specifičnih značilnosti slovenskega ribiškega sektorja,« je ponovno – v povezavi s slovensko majhnostjo ribiškega sektorja – komisarju Virginijusu Sinkevičiusu povedal minister dr. Podgoršek.

V nadaljevanju sestanka je beseda tekla o gozdarstvu, ki je za Slovenijo pomemben sektor, zato bo nova Strategija EU za gozdove pomembna in prioritetni dosje med slovenskim predsedovanjem. »V času našega predsedovanja bi želeli izvesti vsebinsko razpravo in sprejeti sklepe Sveta,« je povedal dr. Podgoršek. Pomembno je, da bo strategija prepoznala »trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje« z gozdovi kot glavni princip gospodarjenja ter pomen gozdov za razvoj podeželja in pomen lesa v boju proti podnebnim spremembam. Zato Slovenija opozarja na pomen ravnovesja med socialno, ekonomsko in ekološko dimenzijo.

Za čas predsedovanja smo si kot eno od prioritet na področju gozdarstva zadali tudi nadaljnje delo v boju proti nezakoniti sečnji in z njo povezani trgovini, ter krčitvi in degradaciji gozdov. V času slovenskega predsedovanja je načrtovana objava zakonodajnega predloga o zmanjšanju tveganja za krčitve in degradacije gozdov, ki so povezani s proizvodi, danimi na trg EU.

V času slovenskega predsedovanja bo Slovenija naslovila tudi vlogo gozdov in gozdarstva pri ohranitvi in razvoju podeželja.

Minister dr. Jože Podgoršek je evropskega komisarja Virginijusa Sinkevičiusa povabil tudi na obisk v Slovenijo, da skupaj pregledata dobre prakse na področju ribištva in gozdarstva  Vabilo je komisar z veseljem sprejel.