Skoči do osrednje vsebine

46. seja Sveta za promocijo

Danes se je na svoji 46. seji sestal Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Seje se je udeležil tudi minister, dr. Jože Podgoršek. Člani sveta so se na tokratni seji seznanili z izvajanjem promocijske kampanje v sektorju sadja, s pripravami na promocijo v sektorju mesa in mleka, ter s stanjem zbranih sredstev z naslova prispevka po zakonu o promociji. S področja splošne promocije je v pripravi kampanja za shemo ekološki in shemo izbrana kakovost. Seznanil se je z vzpostavitvijo elektronskih evidenc zavezancev za plačilo prispevka po zakonu o promociji ter skorajšnjo vzpostavitvijo evidence shem kakovosti.

Svet je na svoji seji izvolil novo predsednico, Alenko Marjetič Žnider, predstavnico Zadružne zveze Slovenije, ker je dosedanja predsednica odstopila zaradi menjave zaposlitve. Nadalje so se člani seznanili s potekom promocijske kampanje v sektorji sadja, kjer je bil februarja zaključen 2. val kampanje v vrednosti 61.000 evrov, ki jo sofinancirajo pridelovalci in predelovalci v sektorju sadja. Realizacija in doseg sta bila nad pričakovanji. V maju je načrtovan tretji val (120.351,78 evrov), jeseni letos pa četrti val kampanje (176.000 evrov). V pripravi so že zakonodajne podlage za kampanjo sektorja sadja 2021-2023.

Svet se je seznanil z aktivnostmi na področju promocije mesa. Odprt je javni razpis za izbor izvajalca za kreativno idejo in produkcijo promocijskih orodij (okvirno 100.000 evrov). V pripravi je projektna naloga za zakup medijskega prostora za prvi val kampanje v sektorju mesa, ki se načrtuje za jesen 2021 (340.000 evrov).

V pripravi je javno naročilo za kreativno idejo in produkcijo orodij za promocijo mleka, ki jo sofinancira sektor. Izvedba promocije se planira za jeseni letos.

Svet se je seznanil s stanjem zbranih sredstev iz naslova prispevka za promocijo. V sektorju mesa je trenutno zbranih 115.372,69 evrov, v sektorju mleka 61.158,28 evrov, v sektorju sadja pa v obdobju od 2018 do 2020 223.878,26 evrov, vendar je del sredstev iz sektorja sadja že v sklenjenih pogodbah.

Na področju splošne promocije shem kakovosti EKO in izbrana kakovost se je svet seznanil s trenutnim stanjem. Dne 24.3 2021 se je zaključil evropski javni razpis za izbor izvajalca za produkcijo promocijskih orodij in izvedbo PR aktivnosti, zasnovo za promocijo zemljevida ekoloških ponudnikov, izdelavo komunikacijskega načrta z medijsko strategijo in izvedbo objav v medijih z vključenimi stroški za medijski zakup. Ocenjena vrednost naročila je 245.852,00 evrov, od tega 120.852,00 evrov za izbrano kakovost in 125.000,00 evrov za ekološko hrano.  

Na področju zbiranja prispevka po zakonu o promociji se je svet seznanil z vzpostavitvijo nove aplikacije evidence zavezancev za plačilo prispevka, ki ga je za namen zbiranja prispevka vzpostavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in je dostopen na portalu gov.si ter preko spletne strani Naša super hrana, o čemer so bili deležnik ustrezno informirani.

Na področju shem kakovosti se je svet seznanil, da je v zaključni fazi izdelava elektronske evidence shem kakovosti, kjer bo omogočeno iskanje certifikatov po nosilcu, članu skupine, shemi kakovosti, proizvodu in kraju nosilca.

Svet se je seznanil z aktivnostmi v sektorju žit, ki v zadnjem letu aktivno dela na izdelavi parametrov za shemo kakovosti izbrana kakovost.

Svet je še potrdil menjavo članstva v sektorskem odboru za med, ki ga je predlagala Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GSZ-ZKŽP).  

Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: Danilo Potokar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Anton Jagodic (KGZS), mag. Anita Jakuš, (GZS - ZKŽP), Petra Skok, (GZS – ZKŽP), Anka Miklavič Lipušček (GZS - ZKŽP), Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije, Ana Le Marechal (MKGP), Jožica Župec (MKGP).