Skoči do osrednje vsebine

Poslovanje sodišč in notarskih pisarn v času od 1. do 11. aprila 2021

V obdobju ponovne zaustavitve javnega življenja bodo na sodiščih opravljali le naroke v nujnih zadevah.

V obdobju ponovne zaustavitve javnega življenja bodo na sodiščih opravljali le naroke v nujnih zadevah. Naroki, sklicani med 1. in 9. aprilom v zadevah, ki v skladu s tretjim odstavkom 83.člena Zakona o sodiščih niso nujne, se štejejo za preklicane. Sodišča bodo preklic teh narokov objavila na svojih spletnih straneh. Tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne bo ustavljen. Več  tukaj.

Notarji bodo od 1. do vključno 11. aprila 2021 poslovali v času uradnih ur le po predhodni najavi, ki je lahko telefonska, pisna ali po elektronski pošti. Vstop v notarsko pisarno je dovoljen po potrditvi termina s strani notarske pisarne. Pri tem se striktno upoštevajo vsi ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje  za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.