Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanja za spletno dostopnost po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

S ciljem, da bi bile spletne strani in orodja pripravljene tako, da vsem uporabnikom omogočajo zaznavanje, razumevanje, navigacijo in uporabo, je bil s prenosom evropske direktive aprila 2018 sprejet Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Zakon se je sicer začel uporabljati postopoma, a od septembra 2020 velja za vsa, tako nova kot stara spletišča. Zainteresirani javni uslužbenci se lahko udeležijo usposabljanj, ki jih prek Upravne akademije organizira Ministrstvo za javno upravo.
fotografija je simbolična

Spletna dostopnost: vsem uporabnikom, zlasti pa skupinam uporabnikov z različnimi oviranostmi, omogočiti lažji dostop do informacij in storitev na spletu | Avtor: fotografstockholm, GettyImages/GulliverFilm&Foto

Zavezanci po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje. Vsi ti, razen v zakonu določenih izjem, morajo zagotavljati skladnost s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2 (spletišča in mobilne aplikacije morajo biti zaznavni, delujoči, razumljivi, robustni in s tem dostopni), pripraviti oceno nesorazmernega bremena, objaviti izjavo o dostopnosti (in jo redno posodabljati) ter zagotavljati povratni mehanizem. Zakon jasno določa tudi, katere zahteve glede dostopnosti morajo izpolnjevati spletišča in mobilne aplikacije. 

Namen zakona (gre za prenos evropske direktive v slovenski pravni red) je vsem uporabnikom, zlasti pa skupinam uporabnikov z različnimi oviranostmi, omogočiti lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja ter lažje uveljavljanje njihovih pravic. Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena ZDSMA opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo, to je inšpektorji Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Ozaveščanje in usposabljanja

Bistveno pri zasledovanju namena zakona je nedvomno ozaveščanje – tako zavezancev po zakonu kot javnosti. To v obliki usposabljanj v izvedbi Upravne akademije zagotavlja tudi Ministrstvo za javno upravo, ki načrtuje usposabljanja za spletno dostopnost za zaposlene pri zavezancih oziroma druge pripravljavce spletnih strani in mobilnih aplikacij.

Usposabljanja, ki vsebujejo tako teoretični kot praktični del, želimo ponuditi kar najširšemu krogu udeležencev. Prva termina (oba na daljavo) sta 11. in 25. maja 2021. Več informacij je objavljenih na spletni strani Upravne akademije.