Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Lilijana Kozlovič obiskala zapor v Novem mestu

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič si je v sklopu delovnega obiska Novega mesta danes ogledala tudi zapor v Novem mestu, ki je dislocirani oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana.

Ministrico z ekipo sta sprejela generalni direktor mag. Bojan Majcen in vodja oddelka Bernarda Vranešič. Gostje so si najprej ogledali zapor, vključno z bivalnimi prostori na oddelku obsojencev in pripornikov, prostorom za obiske, sobo za rekreacijo zaprtih oseb, jedilnico in ograjenim sprehajališčem.

Ministrica se je seznanila z razmerami v oddelku, kjer je trenutno zaprtih 40 oseb in je ob prostorski zmogljivosti 35 oseb zaseden 114 %.

V okviru pogovora o bivalnih razmerah v oddelku so sogovorniki izpostavili aktualne načrte za prenovo oddelka, ki bo potekala v okviru sanacije sodne zgradbe in je razdeljena v več sklopov. V investicijskem načrtu se v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto predvideva ureditev zunanje površine, ki meji na reko Krko. Z realizacijo projekta bi oddelek pridobil zunanje površine za rekreacijo, sprehode in zunanje obiske obsojencev.

Vodja oddelka Bernarda Vranešič je v okviru izzivov izpostavila kadrovsko popolnitev in dlje časa trajajočo prezasedenost oddelka, ki se rešuje s premestitvami na druge lokacije. Izpostavila je dobro sodelovanje z matičnim zavodom in s sodišči. Oddelek se sooča tudi z naraščanjem števila tujcev - v letu 2020 je bilo med zaprtimi osebami 109 tujcev, trenutno je v priporu ali na prestajanju zaporne kazni 21 tujcev, ki so državljani 15 različnih držav. Z obsojenci tujci se strokovni delavci sporazumevajo v jezikih, ki jih ti razumejo, po potrebi se poslužujejo tudi prevajalcev. V letošnjem letu so bile v okviru uprave pripravljene Kratke osnovne informacije za pripornike in obsojence v slovenskem in 23 svetovnih jezikih, kar je ministrica izpostavila kot pomemben korak za izboljšanje komunikacije s tujci in pohvalila prizadevanja sodelavcev. Ob koncu obiska je ministrica prejela simbolično darilo – izdelek, ki so ga v okviru prostočasnih aktivnosti izdelali obsojenci.