Skoči do osrednje vsebine

Posodobitev strelišča v Crngrobu pomembno prispeva k strelski usposobljenosti SV

Poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Miha Škerbinc je v sredo, 24. marca, ministru za obrambo mag. Mateju Toninu predstavil nedavno prenovljeno vojaško strelišče v Crngrobu. Ob tej priložnosti je podelil priznanja pripadnikom, zaslužnim za obnovo in prispevek k strelski usposobljenosti pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Prednosti strelišča Crngrob sta njegova lokacija in širina sektorjev streljanja. Strelišče je v središču Slovenije in je najbližje vojašnicam v Kranju, na Bohinjski Beli ter v Ljubljani. Štirje sektorji streljanja omogočajo sočasno strelsko usposabljanje 40 strelcev s puško in desetih strelcev s pištolo. Obnova strelišča je vključevala obnovo odvodnjavanja in poškodovanih varnostnih nasipov ter postavitev tehničnih sredstev za omejevanje vstopa v nevarno cono strelišča. Delo so opravili inženirci Slovenske vojske in posadka strelišča. Strelišče Crngrob bo prvo strelišče Slovenske vojske, na katerem bo nevarno cono varoval le en pripadnik ob šestih zapornicah in številnih opozorilnih tablah. Do poletja je načrtovana še obnova tarčnih nasipov in dobava tarčnih sistemov, ki bodo omogočili beleženje rezultatov, s tem pa objektivno preverjanje strelskega standarda za pištolo, avtomatsko puško in lahki puškomitraljez. 

Obnova strelišč v središču in na vzhodu Slovenije je bistvena za učinkovito strelsko usposabljanje. Vsa strelišča, ki omogočajo strelsko testiranje, so na zahodu, in sicer v Vipavi, na Bloški Polici in Baču. Z novimi tarčnimi sistemi se bo potovalni čas za enote, nastanjene v središču Slovenije, skrajšal, s tem pa se bo podaljšal čas na voljo za usposabljanje.

Poveljnik sil je ob tej priložnosti s srebrno medaljo Slovenske vojske odlikoval tri podčastnike, ki so pomembno prispevali k razvoju strelskega usposabljanja. Štabni vodnik Janez Oblak je medaljo dobil za obnovo strelišča Crngrob, štabni vodnik Aleš Žibret za uvajanje in razvoj sobnega strelišča in simulatorjev v Vojašnici Kranj, štabni vodnik Mitja Peklenk pa za razvoj strelskega usposabljanja enot zračne obrambe.