Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za finance pripravlja pravne podlage za podaljšanje odlogov plačila obveznosti iz kreditnih pogodb

Ministrstvo za finance je podalo pobudo Evropskemu bančnemu organu in pripravlja pravne podlage za podaljšanje odlogov plačila obveznosti iz kreditnih pogodb.

Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb se je izkazal za zelo učinkovit ukrep za blažitev posledic COVID-19 tako na gospodarske subjekte kot tudi na posameznike. Na Ministrstvu za finance se zavedamo, da se zaradi dolgotrajne pandemije COVID-19 mnogi kreditojemalci, kljub številnim drugim interventnim ukrepom, ki jih je že sprejela vlada, še vedno nahajajo v finančni stiski. Zato pripravljamo možne rešitve za podaljšanje odlogov na zakonski ravni, zlasti za tiste kreditojemalce, katerih poslovanje je oteženo zaradi pandemije.

Prizadevamo si pripraviti uravnotežene rešitve, ki bodo po eni strani zagotovile nujno likvidnostno pomoč gospodarstvu in s tem ublažile tudi socialne stiske, po drugi strani pa tudi upoštevale regulatorni vidik poslovanja bank in s tem povezan vpliv na finančno stabilnost slovenskega bančnega sektorja kot celote.

Za regulatorno obravnavo odlogov so ključne pravne podlage, ki jih sprejema Evropski bančni organ (EBA), konkretneje gre za Smernice o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19. Te Smernice med drugim določajo, da lahko skupni odlog obveznosti iz posamezne kreditne pogodbe znaša največ devet mesecev, rok za odobritev odlogov pa poteče konec marca. To upošteva tudi veljavna interventna zakonodaja v Sloveniji.

Ker trenutne razmere še ne omogočajo normalnega odplačevanja kreditnih obveznosti, je Ministrstvo za finance 23. 3. 2021 na EBA naslovilo pobudo za podaljšanje omenjenih smernic na način, da se v pravilih za regulatorno obravnavo odlogov odpravi 9 mesečna omejitev in posledično omogoči odloge za obdobje do konca leta 2021. V pismu smo izrazili pričakovanje, da bo v razumnem času prišlo do sprememb bančnih predpisov, ki trenutno preprečujejo, da bi banke lahko odobrile nadaljnji odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ob tem pa jim ne bi bilo treba oblikovati dodatnih rezervacij.  

S poslanim pismom smo seznanili tudi podpredsednika Evropske komisije, pristojnega za ekonomijo, gospoda Valdisa Dombrovskisa ter Banko Slovenije. Pričakujemo, da bo EBA ocenila, da odlogi še vedno predstavljajo ukrep za zagotovitev nujne likvidnosti zaradi izrednih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19 in omenjene smernice podaljšala. V takšnem primeru v nadaljevanju pričakujemo, da bo Banka Slovenije v skladu z dosedanjo prakso s sklepom določila uporabo omenjenih smernic EBA in tako bankam omogočila prožnejšo regulatorno obravnavo odlogov.