Skoči do osrednje vsebine

ARSO nadaljuje ugotavljanje stanja voda na območju Drtije, ustavil pa je postopek ugotavljanja okoljske škode tlòm

Agencija za okolje nadaljuje s postopkom ugotavljanja odgovornosti za nevarnost nastanka okoljske škode zaradi vpliva izcednih voda iz območja Drtije na podzemne in površinske vode. Ustavila pa je postopek zoper Termit d. d. v delu, ki se nanaša na ugotavljanje odgovornosti za nastanek okoljske škode tlòm.

Agencija je pritrdila pravnemu mnenju dr. Senka Pličaniča, izvedenskemu mnenju hidrogeološke stroke dr. Mihaelu Brenčiču in izvedenskemu mnenju pedološke stroke dr. Borutu Vrščaju, ki so opredelili pojem tal v pravnem in strokovnem pomenu.

Izvedenci menijo, da:

  • Umetno telo na območju Drtije ne predstavlja tal, saj gre za rudniško območje, kjer vrhnja plast zemljišč nima pravnega statusa tal ampak status rudnika. Okoljska škoda povzročena tlòm, kot jo opredeljuje 110.b člen Zakona o varstvu okolja, ni mogla nastati, saj tla na tem območju še niso vzpostavljena.
  • Vrednotiti bo mogoče šele na novo ustvarjena antropogena tla do globine dveh metrov na podlagi uredb po zaključeni sanaciji, t. j. ob vzpostavitvi kmetijske ali katerekoli druge rabe.
  • Kot tla je mogoče obravnavati le rekultivacijsko plast, ki pa na celotnem obravnavanem območju še ni izvedena.

Ministrstvo za infrastrukturo se je v zvezi s postopkom zapiranja rudnika opredelilo v skladu z Zakonom o rudarstvu. Termit d. d. v času odločitve Agencije še ni pridobil odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje.

To pomeni, da se območje še vedno šteje za rudniško območje. Tla bodo vzpostavljena, ko bo stranka pridobila pravnomočno odločbo o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje.