Skoči do osrednje vsebine

Varnostno neustrezno ograjo bo v mariborski vojašnici nadomestila nova

Od torka, 23. marca, v Vojašnici generala Maistra v Mariboru potekajo načrtovana dela za postavitev nove ograje.

Ta bo nadomestila sedanjo, ki ne ustreza predpisanim varnostnim standardom. Načrtovana dela med drugim obsegajo tudi sečnjo in odstranitev sečnih ostankov 290 dreves ob dosedanji ograji, ki so v večini primerov zdrava, ne omogočajo pa postavitve ustrezne nove ograje, kjer je potreben ustrezen varnostni odmik med novo ograjo in drevesi. Devetinosemdeset odstotkov vseh posekanih dreves predstavljajo  iglavci (smreka), ki predstavljajo višjo stopnjo požarne ogroženosti ter so bolj podvrženi napadom podlubnikov. 

Ogled in odobritev sečnje vseh dreves je opravil pristojni pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slovenije. V ta namen je Zavod za gozdove Slovenije izdal odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves z dne 22.1.2021. Ministrstvo za obrambo bo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v nadaljevanju izdelalo načrt zasaditve z novimi drevesi ter zasaditev izvedlo predvidoma v poznem jesenskem obdobju letos oziroma zgodaj spomladi prihodnje leto.

Celotna vrednost investicije izgradnje nove varnostne ograje je ocenjena na 351.344,75 evrov.

 

Neustrezna ograja in podrta drevesa v Vojašnici generala Maistra v Mariboru.

Neustrezna ograja in podrta drevesa v Vojašnici generala Maistra v Mariboru. | Avtor: 72. BR