Skoči do osrednje vsebine

Okrožna državna tožilka zavrgla kazensko ovadbo zoper direktorja UKOM

Okrožna državna tožilka je zavrgla kazensko ovadbo, ki jo je zoper direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) mag. Uroša Urbanijo podal Sindikat novinarjev Slovenije v zvezi z zaustavitvijo financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA).

Kot je znano, je Urad vlade za komuniciranje zavrnil plačilo računov Slovenski tiskovni agenciji, saj direktor STA Bojan Veselinović ni želel v skladu s pogodbenimi obveznostmi UKOM-u predložiti dokumentacije, na podlagi katere bi se lahko preverila upravičenost porabe davkoplačevalskega denarja. UKOM je pri zavrnitvi računov izpolnjeval le določila iz Pogodbe med UKOM in STA.

Hkrati s tem je okrožna državna tožilka zavrgla tudi kazensko ovadbo zoper vodilne v Slovenski tiskovni agenciji in nekdanjo direktorico UKOM-a Kristino Plavšak Krajnc v zvezi s podpisom Pogodbe o opravljanju javne službe, v kateri so podpisniki Urad vlade za komuniciranje opredelili kot "predstavnika ustanovitelja". Direktor STA Bojan Veselinović pa je novembra 2020 ne glede na podpis pogodbe trdil, da UKOM nima pooblastil vlade.

Ne glede na dejstvo, da je okrožna državna tožilka zavrgla kazensko ovadbo, pa UKOM pozdravlja navedbe tožilke, ki navaja, da "STA pridobiva sredstva iz sredstev državnega proračuna na podlagi letne pogodbe med ustanoviteljem in STA", v nadaljevanju pa tudi, da "zgolj odsotnost (izrecnega pooblastila) za sklenitev takšne pogodbe z vidika kazenskega prava ni relevantna".

Skladno s takšno dikcijo tožilstva UKOM pričakuje, da bo direktor STA Bojan Veselinović nemudoma izročil celotno zahtevano dokumentacijo Uradu vlade za komuniciranje, saj iz zgoraj navedenega in podpisane Pogodbe jasno izhaja, da je UKOM "predstavnik ustanovitelja", za kar pa ne potrebuje izrecnega pooblastila.