Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Logar na dvodnevnem zasedanju Severnoatlantskega sveta s partnericami Zveze Nato

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je včeraj in danes v Bruslju udeležil rednega dvodnevnega zasedanja zunanjih ministrov Severnoatlantskega zavezništva. Zunanji ministri so prvi dan razpravo posvetili razmeram v Afganistanu in južni soseščini ter procesu Nato 2030. Danes pa so z visokim predstavnikom Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepom Borrellom ter zunanjima ministroma Finske ter Švedske izmenjali mnenja o Rusiji, regionalni varnosti in nadzoru oborožitve.

Zunanji ministri so razpravljali o trenutni situaciji v Afganistanu in prihodnji vlogi Nata. Ključnega pomena je poziv afganistanski vladi in Talibanom, da konstruktivno pristopijo k mirovnim pogajanjem in iskanju trajne, celovite in miroljubne rešitve. Minister dr. Logar je opozoril, da je misija Odločna podpora prišla do strateške prelomnice. Podprl je razmišljanja, da je potrebno zaščititi dosežke zadnjih dveh desetletij na področju vladavine prava in človekovih pravic, še posebej pravic žensk in otrok.

V zvezi z izzivi na Jugu je minister dr. Logar poudaril, da je ključnega pomena spremljanje in pravočasno odzivanje na izzive in grožnje, ki od tam izvirajo. Hkrati je poudaril, da smo lahko učinkoviti le, če sodelujemo s partnerji, in svoje dejavnosti usklajujemo s širšo mednarodno skupnostjo, še posebej  z Evropsko unijo in Združenimi narodi.

Na podlagi poročila o procesu "Nato 2030", s katerim so se ministri seznanili na zasedanju v začetku decembra 2020, ter nadaljnjih konzultacij z zaveznicami, partnerji in civilno družbo je generalni sekretar Nata pripravil osnutek priporočil za krepitev politične dimenzije Zavezništva in uspešno prilagajanje na strateško okolje v naslednjem desetletju. Minister dr. Logar je v kontekstu krepitve Nata kot političnega zavezništva izpostavil pomen načela konsenza, medsebojnega zaupanja in pravočasnih medsebojnih posvetovanj. Poudaril je pomen partnerstev ter pri tem posebej izpostavil strateško partnerstvo z Evropsko unijo, zlasti na področju nastajajočih in prebojnih tehnologij.

Ministri so na zasedanju sprejeli izjavo, ki med drugim izpostavlja pomen transatlantskega partnerstva. Potrdili so dokumenta o Natovi agendi o podnebnih spremembah in varnosti ter zahtevi za posodobitev Akcijskega načrta za povečanje vloge Nata pri naporih mednarodne skupnosti za boj proti terorizmu.    

V okviru razprave o odnosih z Rusijo se je minister dr. Logar strinjal z zaveznicami, da je potrebno nadaljevati s prizadevanji v okviru t. i. dvotirnega pristopa: s krepitvijo odvračalne in obrambne drže Nata na eni strani ter pripravljenostjo za dialog na drugi. Izpostavljen je bil pomen krepitve odpornosti zaveznic in partnerskih držav pred hibridnimi in dezinformacijskimi dejavnostmi. V kontekstu tematike je minister dr. Logar opozoril tudi na razmere na Zahodnem Balkanu in naraščajoč vpliv tretjih strani v regiji. Podprl je še nadaljevanje prizadevanj Nata na področju nadzora oborožitve.

Tokratno zasedanje zunanjih ministrov je v določeni meri tudi priprava na letošnji Vrh Nata, na katerem bodo voditelji predvidoma na podlagi procesa "Nato 2030" sprejeli usmeritve glede krepitve politične dimenzije Nata in glede prenove strateškega koncepta.