Skoči do osrednje vsebine

Deklaracija o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju 2021 - 2024

Po uvodnem nagovoru predsednika vlade Janeza Janše in poslanski razpravi, je Državni zbor na plenarnem zasedanju potrdil vladni predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024.

Vlada Republike Slovenije je tokrat prvič pripravila predlog deklaracije za daljše obdobje, ki zajema celoten zakonodajni mandat Evropske komisije. S tem se deklaracija ustrezno navezuje na Strateško agendo Unije 2019–2024 ter na novo večletno programiranje Evropske komisije za obdobje 2020–2024. Deklaracija je objavljena tudi v Uradnem listu

Prenovljena deklaracija je strnjen strateški dokument, ki zaradi daljšega časovnega obdobja hkrati zagotavlja politične usmeritve, ki bodo prispevale k lažjemu načrtovanju in večji stabilnosti ter učinkovitosti dela resornih ministrstev. 

Deklaracija ima štiri poglavja, ki so posvečena naslednjim tematskim sklopom: 

  • Evropska unija – vrnitev k temeljnim vrednotam;
  • Nov zagon Evropske unije;
  • Šest prednostnih področij delovanja Republike Slovenije;
  • Drugo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije.

Omenjenih šest prednostnih področij zajema trajnostno okrevanje gospodarstva, krepitev ekonomske in socialne kohezije v Evropski uniji, zaščito državljanov in njihovih svoboščin, promocijo interesov in vrednot Evropske unije v sosedstvu in svetu ter nadaljevanje širitvenega procesa, krepitev skupne zunanje politike in poglabljanje transatlantskih vezi ter učinkovitejše delovanje Evropske unije.

Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije je sicer temeljni dokument s strateškimi usmeritvami, ki daje širši okvir za delovanje predstavnikov vlade Republike Slovenije pri sprejemanju zakonodajnih aktov in drugih dokumentov v Svetu Unije.