Skoči do osrednje vsebine

Stališče Slovenije glede revizije smernic o oceni tveganja fitofarmacevtskih sredstev za čebele

Na Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo (sekcija zakonodaja pesticidov v okviru Evropske komisije), bo 24. in 25. marca 2021 obravnavana tematika Specifičnih zaščitnih ciljev za čebele, ki se navezujejo na revizijo Smernice o oceni tveganja fitofarmacevtskih sredstev za čebele. Slovenija ne pristaja na zmanjševanje zaščite čebel in drugih opraševalcev.
Tematska infografika

Tematska infografika | Avtor: MKGP

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je pripravila podporni dokument, ki bo predvidoma notificiran na sestanku Stalnega odbora. Države članice so bile zaprošene za opredelitev do vprašanja, katera vrednost predstavlja sprejemljivo zmanjšanje velikosti čebeljih družin ob upoštevanju pričakovane naravne variabilnosti. Med pričakovano naravno variabilnost spada tehnologija čebelarjenja, naravno umiranje čebel in geografski dejavniki.

Ključno vprašanje državam članicam je opredelitev do vrednosti zmanjšanja velikosti čebeljih družin ob upoštevanju pričakovane naravne variabilnosti; v obstoječi smernici znaša ta vrednost 7%. Ministrstvo je mnenja, da je obstoječa vrednost ustrezna in da sočasno predstavlja  ustrezen nivo zaščite za opraševalce tudi v prihodnje.

Glede na veliko strokovno zanimanje za metodologijo ocenjevanja tveganja za čebele se je, pred obravnavo vprašanja na Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo, gradivo posredovalo članom Sveta za čebelarstvo. Ministrstvo ne pristaja na zmanjševanje zaščite čebel in drugih opraševalcev. Mnenje pa je skladno s stališči Čebelarske zveze Slovenije.

Ob tem naj poudarimo, da so bili na nivoju EU v zadnjih letih prepovedani številni pesticidi, ki so v preteklosti povzročili pomore čebel, Slovenija je vedno skrbela za zaščito čebel pred pesticidi. Temu načelu bomo sledili tudi v prihodnje.

Videonagovor ministra dr. Jožeta Podgorška.