Skoči do osrednje vsebine

Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic

Dne 20. 3. 2021 je pričel veljati Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 41/2021 z dne 19. 3. 2021.

V skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 91/20 in 2/21 – popr.) se tri mesece po uveljavitvi navedenega pravilnika začne uporabljati drugi odstavek 4.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.).

Od 21. 6. 2021 dalje morajo biti ponudniki storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudniki skrbniških denarnic, ki imajo sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji, vpisani v register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic, če želijo izvajati storitve menjav med virtualnimi in fiat valutami ali ponujati skrbniške denarnice.

Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic je vzpostavljen, zato ponudniki teh storitev Uradu RS za preprečevanje pranja denarja že lahko posredujejo zahteve za vpis v register. V kratkem bo na spletni strani urada objavljen tudi obrazec zahteve za vpis v register.