Skoči do osrednje vsebine

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik na Svetovnem vrhu o informacijski družbi 2021

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je na daljavo udeležil Svetovnega vrha o informacijski družbi 2021 (WSIS Forum), katerega gostitelji so bili: Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD) in Razvijalec programske opreme Združenih narodov (UNDP).
minister sedi za računalniškim zaslonom , v ozadju slovenska in evropska zastava

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je udeležil WSIS Foruma 2021 | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Svetovni vrh o informacijski družbi je največji svetovni dogodek na področju vpliva informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) na razvoj družbe, ki se ga udeležujejo ministri iz celega sveta, skupaj s podjetji, organizacijami, inštituti in drugimi deležniki. Zasedanje poteka na daljavo v obliki številnih panelov med 22. in 26. marcem 2021.

Namen dogodka je omogočiti forum za razpravo različnih deležnikov o vlogi IKT pri izpolnjevanju Ciljev trajnostnega razvoja, oceni izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj in Akcijskega načrta Svetovnega vrha o informacijski družbi.

Kibernetska varnost je ključnega pomena za zagotavljanje univerzalnega, zanesljivega in pravičnega dostopa do povezljivosti. Medtem ko uporaba IKT omogoča boljše upravljanje in večjo produktivnost, uporaba digitalnih sistemov ustvarja tveganja. Kibernetske grožnje in kibernetski napadi povzročajo vedno večje varnostne izzive za javni in zasebni sektor v vseh državah. Krepitev okvira zaupanja, vključno z informacijsko varnostjo in varnostjo omrežij, avtentifikacijo, zasebnostjo in varstvom potrošnikov, je predpogoj za razvoj informacijske družbe in za krepitev zaupanja med uporabniki IKT. Razvijanje globalne kulture kibernetske varnosti v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi in mednarodnimi strokovnimi organi ter ob upoštevanju ravni družbenega in gospodarskega razvoja vsake države je ključnega pomena za zagotovitev varnosti in zasebnosti podatkov, hkrati pa za boljši dostop do njih.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je sodeloval v delu foruma z naslovno temo: Krepitev zaupanja in varnosti pri uporabi informacijske tehnologije. Na vprašanje o dogajanju v zvezi s kibernetsko varnostjo in zaščito kritične informacijske infrastrukture na ravni Evropske unije je minister Koritnik odgovarjal v kontekstu priprav Slovenije na predsedovanje Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta.

Uvodoma je povedal, da je pandemija pospešila digitalizacijo in razkrila pomanjkljivosti in tveganja digitalne infrastrukture ter izpostavil, da so demokracija in človekove pravice v veliki meri odvisne prav od tega, kako dobro se lahko država zaščiti pred kibernetskimi napadi, »zato je kibernetska varnost kot del krepitve splošne odpornosti ena glavnih prednostnih nalog Slovenije med predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta«, je dejal.

Cilje, kot so: boljše usklajevanje minimalnih standardov kibernetske varnosti po vsej Uniji, okrepitev odpornosti na obsežne napade kibernetske varnosti ter boljšo izmenjavo informacij in zaupanje med državami članicami EU in tretjimi državami, bomo med drugim lahko dosegli z vzpostavitvijo enotne točke, ki bo olajšala izmenjavo informacij, koordinirala kibernetsko krizno upravljanje na različnih področjih in povezala vse zainteresirane deležnike, je poudaril Koritnik.

Dodal je še, da bo omenjene cilje mogoče doseči tudi z revizijo direktive o varnosti omrežij in informacijskih sistemov, ki bo zagotovila visoko raven standardov kibernetske varnosti, pomembno pa bo tudi izvajanje kibernetske diplomacije. »V tej zvezi si bo Slovenija poleg sodelovanja na ravni EU, prizadevala tudi za krepitev sodelovanja s tretjimi državami, zlasti z regijo Zahodnega Balkana, kjer bo osrednja tema krepitev kibernetskih zmogljivosti,« je dejal Koritnik ter dodal, da bo o vseh teh temah tekla razprava tudi na mednarodni konferenci o kibernetski varnosti, ki jo bo Slovenija organizirala med predsedovanjem Svetu EU septembra letos.

Minister Koritnik je na drugo vprašanje o vlogi Slovenije v globalnem mednarodnem razvoju na področju kibernetske varnosti dejal, da je Slovenija z zelo dolgo tradicijo tehnično-operativnih zmogljivosti na področju odzivanja na kibernetske incidente zanesljiva mednarodna partnerica na tem področju. »Naša nacionalna skupina za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti trenutno predseduje mreži EU za vseh 18 mesecev predsedovanja tria. Razvili smo politiko in pravni okvir, vzpostavili organizacijsko strukturo, se vključili v skupno usposabljanje in zgradili potrebne zmogljivosti«, je dejal minister Koritnik in dodal, da gre pri tem za stalen proces, ki zahteva stalno sodelovanje na vseh ravneh, politično zavezanost in tesno sodelovanje z drugimi. »Prizadevali si bomo, da bo kibernetski prostor urejen, s polnim spoštovanjem obstoječega mednarodnega prava, zlasti Ustanovne listine Združenih narodov, mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic. Kot predsedujoči Svetu EU bomo zagotovo storili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo varno in učinkovito digitalno preoblikovanje Unije,« je zaključil Koritnik.

Več informacij o dogodku je objavljenih na spletni strani Mednarodne telekomunikacijske zveze.