Skoči do osrednje vsebine

Pričetek gradnje povezovalne ceste med železniškima prehodoma Šentilj 1 in Šentilj 2

Direkcija za infrastrukturo nadaljuje z urejanjem križanj cest z železnico na odseku železniške proge med Pesnico in Šentiljem. Zaradi predvidene ukinitve železniškega prehoda Šentilj 2 pričenjamo z gradnjo povezovalne ceste med železniškima prehodoma Šentilj 1 in Šentilj 2.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pri vseh projektih na železniški in cestni infrastrukturi posveča posebno pozornost zagotavljanju višjega nivoja prometne varnosti, med katere sodijo tudi ureditve oziroma ukinitve nivojskih prehodov. Zaradi predvidene ukinitve nivojskega prehoda Šentilj 2 na železniški progi Maribor–Šentilj–državna meja (d. m.) bo zgrajena 487 metrov dolga povezovalna cesta. Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu septembru 2021.

V začetku aprila je predviden pričetek del za zavarovanje obstoječega nivojskega prehoda Ranca 4 ter ureditev obstoječega zavarovanega prehoda Štrihovec 4. V nadaljevanju sledi še izvedba povezovalne ceste na obstoječi podvoz, zaradi predvidene ukinitve nivojskega prehoda v Pesnici.

V teku je še gradnja nadvozov v naselju Ranca ter v Cirknici. Konstrukcija obeh nadvozov je zaključena. Potrebno je izvesti še obrtniška in zaključna dela, ki vključujejo izvedbo robnih vencev, položitev hidroizolacije, asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja. Po zaključku vseh del ter dokončni ureditvi povezovalnih cest bo možno na območju Rance ukiniti nivojske prehode Ranca 1, Ranca 2, Ranca 3 na območju Štrihovca pa  nivojska prehoda Štrihovec 1, Štrihovec 2. Gradnja nadvozov ter povezovalnih cest  bo v kompletu zaključena v jeseni 2021.

Dokončanje vseh del je predvideno v mesecu januarju 2022.

Dela se izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d. m., ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev.