Skoči do osrednje vsebine

Peta različica Splošnih pogojev za izvajanje certificiranja opreme in storitev

Arhiv Republike Slovenije objavlja peto različico Splošnih pogojev za izvajanje certificiranja opreme in storitev.

Arhiv Republike Slovenije objavlja peto različico Splošnih pogojev za izvajanje certificiranja opreme in storitev, ki je usklajena z arhivsko zakonodajo in Pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Med drugim se spremembe nanašajo na:

  • terminologijo;
  • pravne podlage za ta dokument;
  • poglavje Vložitev zahteve;
  • stroški nadomestila Arhivu Republike Slovenije in postopka certificiranja;
  • dopolnitve poglavja glede obnovitve in vzdrževanja certifikacije;
  • poglavje glede organov, ki odločajo v postopku za pridobitev certifikacije.

Splošni pogoji za izvajanje certificiranja opreme in storitev