Skoči do osrednje vsebine

Objavljeno preliminarno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2020

Geodetska uprava RS je na spletnih straneh objavila Preliminarno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2020.

Epidemija Covid-19 je po vsem svetu v vseh pogledih zaznamovala preteklo leto. Odločilno je vplivala tudi na dejavnost nepremičninskega trga pri nas. Normalno nepremičninsko trgovanje je bilo zaradi državnih ukrepov za zajezitev epidemije najprej onemogočeno v času prve razglasitve epidemije spomladi, nato pa še od razglasitve drugega vala epidemije oktobra do sredine letošnjega februarja oziroma prehoda epidemije v tako imenovano oranžno fazo.

Čeprav vse kupoprodaje nepremičnin, sklenjene v letu 2020 še niso evidentirane in podatki še niso obdelani za podrobnejše tržne analize, objavljamo začasne podatke na podlagi katerih je že možno oceniti vpliv epidemije na promet in cene nepremičnin do konca preteklega leta. Končni podatki o prometu in cenah nepremičnin za leto 2020 bodo objavljeni v rednem letnem poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu.

Trgovanje z nepremičninami se je v primerjavi z letom prej občutno zmanjšalo, cene stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za gradnjo stavb pa so kljub temu še nekoliko zrasle, saj je povpraševanje po njih veliko in presega ponudbo.

Preliminarno poročilo za leto 2020 je dostopno na Portalu množičnega vrednotenja.
Izdelano je tudi Preliminarno letno poročilo 2020, prilagojeno za ovirane osebe.