Skoči do osrednje vsebine

Izvedba nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2020/21

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V tem šolskem letu se bo nacionalno preverjanje znanja izvedlo na klasičen način.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se bo skladno z zakonodajnimi podlagami izvedlo v 6. in 9. razredu osnovne šole, v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem (4. maj učni jezik, 6. maj matematika, 10. maj tuji jezik v 6. razredu oz. tretji predmet v 9. razredu).

NPZ se bo poskusno izvedel tudi v 3. razredu, in sicer na 142 osnovnih šolah, ki so se v poskus prostovoljno vključile. Izvedlo se bo na klasičen način, v šolskih prostorih in z natisnjenimi preizkusi znanja.

To so na novinarski konferenci v petek, 19. marca, sporočili državni sekretar MIZŠ Damir Orehovec, predsednik Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja dr. Janez Vogrinc in direktor Državnega izpitnega centra dr. Darko Zupanc.

Podatki o dosežkih učencev na NPZ zaradi svojega temeljnega namena ne morejo biti in niso namenjeni neposrednim primerjavam med šolami, ocenjevanju kakovosti dela posamezne šole, posameznega ravnatelja ali posameznega učitelja. Tudi neposredna primerjava s šolskimi ocenami ni ustrezna. NPZ je prvenstveno namenjen samoevalvaciji dela posamezne šole in ni primeren za t. i. zunanje evalvacije.

Informacija o dosežkih na NPZ bo v šolskem letu 2020/21 še posebej pomembna, saj se bo možno s strokovno analizo poglobiti v dosežke letošnje generacije učencev, ki se je več mesecev izobraževala na daljavo. Preizkusi so pripravljeni na način, da bo možno pri nekaterih nalogah narediti tudi neposredno primerjavo dosežkov letošnje generacije učencev z dosežki preteklih generacij. Ob tem je treba poudariti, da NPZ ni evalvacija pouka na daljavo, saj bo na tej osnovi mogoče pridobiti le informacijo o doseženih učnih ciljih in standardih znanja letošnje generacije učencev.

Med 22. in 26. marcem se bo letos prvič na osnovnih šolah izvajalo pilotno e-testiranje, z namenom pridobitve potrebnih informacij na ravni šol in učencev za sistemski razvoj orodij za e-preverjanje in e-ocenjevanje znanja v kontekstu posodobitve izobraževalnih programov, uporabe sodobnih tehnologij in tudi morebitnih nadaljnjih potreb izobraževanja na daljavo.

Tudi v letošnjem šolskem letu se dosežki učencev 9. razreda na NPZ, v primeru, da bi se ob vpisu v srednjo šolo na spodnji meji razvrstilo več kandidatov z istim številom točk iz vseh obveznih predmetov zadnjega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole, ne bodo upoštevali pri izbiri kandidatov.

Več informacij je zbranih v spodaj dodanih dokumentih.