Skoči do osrednje vsebine

50.000 evrov za nakup tehnične opreme za razdeljevanje donirane hrane

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v današnjem Uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, s katerim bo razpisalo 50.000 evrov.

Tematska infografika

Tematska infografika | Avtor MKGP

Donirana hrana ima velik pomen, saj se s tem v prvi vrsti podpira boj proti pomanjkanju hrane ranljivih skupin. Hkrati pa je to tudi učinkovit vzvod za zmanjšanje količin presežkov hrane. Presežna hrana se lahko prerazdeli, če je primerna za prehrano ljudi in izpolnjuje vse zahteve glede varnosti živil, kot so določene s pravili EU o varnosti živil in informacijah o živilih za potrošnike ter zadevnimi nacionalnimi pravili.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s tem razpisom sofinancira nakup tehnične opreme posrednikom donirane hrane.

Sofinancira se lahko nakup: termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se sami umerjajo, gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov, termo boksov za shranjevanje hrane med transportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane, rf termo posod s pokrovom, štedilnikov, mešalnikov in rezalnikov hrane, pečic, GN posod, naprav s toplovodno kopeljo, hladilnih torb za transport, vozičkov za prevoz materiala, delovnih miz, pomivalnih korit, košar (zložljivih), strojev za čiščenje košar, pomivalnih strojev, omar za shranjevanje oziroma skladiščenje hrane ter pribora za prijemanje hrane oziroma živil.

Vlagatelji so posredniki pri razdeljevanju donirane hrane, ki imajo status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije ter javni zavodi s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so vpisani  kot nosilci živilske dejavnosti v Registru obratov iz 152.a člena Zakona o kmetijstvu-1. Skupna višina sredstev, namenjena za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, znaša do 50.000 eurov z DDV.

Popolna vloga mora biti dostavljena v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, do vključno 22. aprila 2021 do 14:00 ure v zaprti ovojnici pod oznako »NE ODPIRAJ! Vloga na javni razpis: Sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.