Skoči do osrednje vsebine

Slovenija in Severna Makedonija bosta tudi v prihodnje utrjevali zavezništvo in prijateljstvo

Minister za obrambo Matej Tonin danes na uradnem obisku gosti ministrico za obrambo Severne Makedonije Radmilo Šekerinsko. Po sprejemu z vojaškimi častmi sta se minister in ministrica najprej sešla na krajšem pogovoru, ki so mu sledili uradni pogovori obeh delegacij. Obisk makedonske obrambne ministrice v Sloveniji je nadaljevanje dosedanjih rednih srečanj na najvišjih političnih ravneh med dvema prijateljskima državama, v Skopju in Ljubljani, ter tako še ena priložnost za nadaljnjo krepitev sodelovanja, predvsem v luči članstva obeh držav v zvezi Nato.

Med uradnimi pogovori sta sogovornika največ pozornosti namenila dvostranskemu sodelovanju med Slovenijo in Severno Makedonijo na obrambnem in vojaškem področju ter v okviru zavezništva. Kot sta ocenila, je dvostransko sodelovanje zelo dobro in se je v zadnjih letih zelo okrepilo, letošnji program sodelovanja pa je najobsežnejši do zdaj. To je gotovo tudi rezultat proaktivnega delovanja Slovenije, ki se je odločila integracijo Severne Makedonije v zvezo Nato podpreti z vodenjem kontaktnega veleposlaništva za Nato in vodenjem Natove povezovalne pisarne v Skopju ter z obrambnim svetovalcem na makedonskem obrambnem ministrstvu. Obrambni svetovalec je svoj mandat v Skopju nastopil marca 2020.

Sodelovanje je posebej intenzivno na področjih vojaškega izobraževanja, vaj in usposabljanj. Pripadniki oboroženih sil se redno udeležujejo vojaških vaj, ki potekajo na vadiščih obeh držav, tako v mednarodnih formatih kot dvostransko. Poleg tega Slovenija Severni Makedoniji nudi podporo pri izgradnji zmogljivosti usmerjevalcev združenih ognjev (t. i. JTAC) skozi udeležbo na tečajih v regionalni šoli AGOS v Cerkljah ob Krki. Tako bodo pripadniki makedonskih oboroženih sil, ki so omenjeni tečaj že opravili, septembra letos povabljeni na prvi regionalni zračni teden, ki ga bomo organizirali za potrebe nadaljnjega usposabljanja usmerjevalcev združenih ognjev iz držav Zahodnega Balkana. V prihodnje si želimo s Severno Makedonijo okrepiti tudi operativno sodelovanje, in sicer po vzoru slovenskega sodelovanja s Črno goro, ki se je izkazalo za izrazito pozitivno za oba obrambna sistema. Tako se bomo na ravni načelnikov generalštabov obeh držav dogovorili za skupne prispevke v Natovi  operaciji eFP Latvija, kot to že uspešno poteka že s Črno goro, pa tudi v drugih mednarodnih operacijah in misijah. Tako minister Tonin kot tudi makedonska obrambna ministrica sta izpostavila pomen skupne udeležbe na mednarodnih vojaških vajah in usposabljanjih.

Državi zelo dobro sodelujeta tudi na področju logistike, kjer bomo v prihodnje sodelovanje še okrepili. Države regije se namreč zaradi primerljivih potreb odločajo za nakupe sorodne vojaške opreme in tehnike, kar odpira priložnosti za sodelovanje na področju vzdrževanja le-teh. Kot je izpostavil minister Tonin, se bomo dogovorili za sodelovanje pri uporabi in vzdrževanju lahkih kolesnih vozil Oshkosh (JLTV), ki jih obe državi v letošnjem letu uvajata v operativno uporabo. Tudi s tega vidika bomo v prihodnje krepili operativno sodelovanje, za katerega je osnovni pogoj izgradnja interoperabilnosti. Odlično sodelovanje beležimo tudi na področju zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Večina teh aktivnosti v zadnjih letih poteka tako v regionalnih okvirih kot v okviru Evropske unije.

Regionalno sodelovanje je za obe državi zelo pomembno, sta ocenila minister Tonin in ministrica Šekerinska. To je razvejano in poteka na več področjih ter omogoča delovanje skladno s konceptom pametne obrambe. Kot primer pametne obrambe je ministrica izpostavila skupna usposabljanja slovenske in makedonske vojske na vadišču Krivolak, kjer ena vojska prispeva moderno tehniko, druga pa primeren vadbeni prostor za skupno usposabljanje. Še en primer takega sodelovanja so Balkanske zdravstvene namenske sile (Balkan Medical Task Force –  BMTF), s sedežem prav v Skopju. Ministra sta se strinjala, da BMTF predstavlja dobrodošlo večnacionalno regionalno vojaško zdravstveno zmogljivost hitrega odziva, ki je zmožna zagotavljati zdravstveno oskrbo v primeru naravnih in drugih nesreč ter v mednarodnih operacijah in misijah. Pri tem je minister Tonin svojo kolegico seznanil, da trenutno proučujemo možnosti za okrepitev našega delovanja v tujini z bolnišnico Role 2, potencialno ob sodelovanju BMTF.

Del pogovorov je bil namenjen predstavitvi segmentov slovenskega obrambno-varnostnega sistema. Ministrica je bila tako seznanjena z vlogo in delom Nacionalnega centra za krizno upravljanje v nacionalnem sistemu kriznega upravljanja. Poleg tega bo popoldne obiskala Natov center odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah, katerega direktor je častnik Slovenske vojske.

Ministra sta v pogovorih izmenjala tudi informacije o varnostni situaciji v regiji, pri čemer sta se strinjala, da je nadaljnje približevanje evroatlantskim integracijam ključno za stabilnost in napredek regije. Minister Tonin je ob tem izrazil podporo Slovenije makedonskim naporom za članstvo v Evropski uniji ter pripravljenost, da jih na področju vsebin Skupne obrambne in varnostne politike podpremo na podoben način kot v času približevanja zavezništvu.

Ob tem je poudaril: »Veseli nas, ne le da smo dobri prijatelji, ampak eno leto že tudi zavezniki v Natu, zato si želimo, da bi Severno Makedonijo lahko v najkrajšem času  pozdravili še v Evropski uniji«. Dodal je še, da je Severna Makedonija  pokazala veliko vztrajnost in politični pogum za kompromis, ki ji je odprl vrata v Nato in ne želimo, da bi se dolgotrajni postopki ponovili tudi pri vstopanju v Evropsko unijo. Po oceni ministra Tonina je trenutna odsotnost konsenza zelo negativen signal za regijo in za Evropsko unijo oziroma njeno verodostojnost.

V tej luči je minister Tonin sogovornico seznanil o načrtih slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici letošnjega leta. Izpostavljene so bile prednostne naloge predsedovanja, med katerimi bo tudi sodelovanje z regijo Zahodnega Balkana. Poudaril je, da bomo stremeli k večji vključenosti Severne Makedonije ter drugih držav regije v elemente in mehanizme Skupne varnostne in obrambne politike ter poglobitvi dialoga z državami regije na tem področju. Republika Slovenija bo dosledno in odločno podpirala Severno Makedonijo na njeni poti v Evropsko unijo – tudi med predsedovanjem Svetu Evropske unije v drugi polovici letošnjega leta, je v izjavi na koncu srečanja še poudaril minister Matej Tonin. Za trdno podporo Slovenije pri vključevanju Severne Makedonije v evroatlantske povezave se je ministrica Šekerinska zahvalila ter poudarila zgodovinsko iskreno prijateljstvo med narodoma in državama.

Zvočna posnetka izjav (MP3):

Video posnetek: youtubeMORS (Brane Petrovič in Robert Cotič)