Skoči do osrednje vsebine

Slovenija ima naročenega dovolj cepiva proti covid-19

Strategijo o cepivih proti covid-19 je Evropska komisija (EK) objavila junija 2020. Usmerjevalni odbor EK, v katerem so sodelovali predstavniki držav članic in Evropske komisije, se je od 18. junija dalje sestajal najmanj enkrat tedensko. Države članice so začele pogodbe podpisovat šele, ko je EK podpisala krovne pogodbe s proizvajalci obetavnih cepiv proti COVID-19 o preskrbi EU trga z njihovimi cepivi, ko bodo pridobili dovoljenje za promet na Evropski agenciji za zdravila (EMA).

Do sedaj je EK podpisala pogodbe s šestimi proizvajalci cepiv proti COVID-19: Astra/Zeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV (oziroma J&J), BioNtech/Pfizer, CureVac in Moderna. Trenutno še potekajo pogajanja med EK in sedmim proizvajalcem NovaVax za podpis pogodbe. Avgusta 2020 še nobena država članica ni podpisala pogodbe o nabavi cepiva proti COVID-19 s proizvajalcem cepiv.

Države članice, vključno s Slovenijo so do sedaj podpisale pogodbe o dobavi s petimi proizvajalci obetavnih cepiv proti COVID-19, takoj ko je bilo to možno. S proizvajalcem Sanofi/GSK pa zaradi zastoja v delu, do podpisa pogodbe z državami članicami EU ni prišlo kljub temu, da je že podpisal pogodbo z EK. Ker krovna pogodba med EK in proizvajalcem Novavax še ni podpisana, posledično tudi pogodbe o dobavi cepiva Sloveniji še ni.

Slovenija je v prvi fazi izkoristila 100% možnost nabave  pogodbene količine cepiva BioNtech/Pfizer v deležu prorata. Vendar se v jeseni, računajoč na cepivo proizvajalca Astra/Zenece, ki je bilo takrat iz vidika tehnološkega razvoja najdlje in naj bi prišlo na trg že konec novembra 2020, se nismo izrekli za možnost opcijskega naročila. Po menjavi resorja, v decembru 2020, smo v začetki leta 2021 dodatno naročali maksimalne možne dodatne količine cepiv. Tako imamo danes zagotovljenih 936.000 odmerkov iz prve pogodbe, 912.000 iz pogodbe o prvi dodatni količini, čakamo pa še na pogodbo za novo dodatno količino 410.700 odmerkov cepiva proizvajalca BioNtech/Pfizer. Izkoristili smo vse svoje pro rata možnosti, razen dveh začetnih opcijskih naročil (Moderna in BioNtech/Pfizer), računajoč na že skorajšnje dobave cepiva Astra/Zeneca konec decembra 2020, oziroma v začetku januarja.

Tako je Slovenija izkoristila vse pogodbene možnosti, ne pa celotne opcijske možnosti pri prej omenjenih dveh proizvajalcih. Vendar je potrebno poudariti, da je Slovenija naknadno prejela potrditev dodatne ponudbe BioNtech/Pfizerja v obsegu, ki presega prej omenjeni manko pri istem proizvajalcu. Enako velja tudi za Moderno, kjer pričakujemo končno potrditev tega naročila.

Pogodbe z dobavitelji niso javne zaradi poslovnega interesa. V osnovnih pogodbah med EK in proizvajalci so določeni okvirni roki dobav po kvartalih ter količine, ki naj bi se v teh rokih dobavile. Slovenija je zainteresirana za vse odmerke cepiv, v kolikor jih druge države članice ne bodo želele.

Glede pisma, v katerem je šest premierjev držav članic zahtevalo čimprejšnji sklic vrha EU, menimo, da mora biti spoštovan populacijski ključ (t.i. pro-rata), da se bodo lahko uresničili zastavljeni cilji glede doseganja ravni precepljenosti prebivalstva. Zato potrebujemo tudi več ukrepov za povečanje proizvodnje, dostave in uporabe cepiv.