Skoči do osrednje vsebine

Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Z zadnjo spremembo Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je začela veljati 12. 3. 2021, so bili spremenjeni določeni začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti in pogoji za izvajanje zdravstvenih storitev.

S spremembami se zagotavlja izvajanje ukrepov za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, hkrati pa se v primeru razpoložljivih zmogljivosti sprošča izvajanje ostalih zdravstvenih storitev.

Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, na svojem območju poleg zagotavljanja neodložljivih zdravstvenih storitev z organizacijskimi ukrepi sproti zagotavljajo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za covid-19, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in cepilnimi mesti za namen cepljenja proti covid-19. Ob tem poudarjamo, da je torej primarna obveznost, da se zagotavlja:

  • neodložljive zdravstvene storitve,
  • vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
  • cepilnima mesta za namen cepljenja proti covid -19.

Če je to predhodno zagotovljeno, se izvaja ostala dejavnost na primarni ravni, in sicer na način kot sledi v nadaljevanju.

Izvajalci lahko (tako kot doslej) nemoteno izvajajo:

  1. presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
  2. preventivne obravnave nosečnic, porodnic in novorojencev,
  3. preventivne preglede otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
  4. preventivne zdravstvene storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
  5. cepljenje in
  6. druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Izvajalci, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, od 12. 3. 2021 dalje zagotavljajo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) znotraj ene ali več statističnih regij za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.

Od 12. 3. 2021 dalje tudi ni več splošne prepovedi koriščenja letnega dopusta oziroma presežka ur za zdravstvene (so)delavce, temveč velja omejitev na način, da se mora delavec, ki koristi letni dopust oziroma presežek ur, v primeru potreb po zagotavljanju zadostnih zmogljivosti, na poziv delodajalca nemudoma vrniti na delo.