Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje prehodnega obdobja za izvoz določenega blaga v Združeno kraljestvo

Združeno kraljestvo se je odločilo za podaljšanje obdobja, v katerem poteka izvoz določenega blaga iz Evropske unije v Združeno kraljestvo po obstoječem režimu.

Na spletni strani Vlade Združenega kraljestva je objavljena informacija, da bo predhodna najava za proizvode živalskega izvora (POAO), določene živalske stranske proizvode (ŽSP) in živila neživalskega izvora, ki so predmet posebnega režima zaradi ugotovljenih tveganj (HRFNAO), zahtevana šele od 1. oktobra 2021 dalje. S tem datumom vstopi v veljavo tudi zahteva, da te pošiljke pri uvozu v Združeno kraljestvo (Veliko Britanijo) spremlja izvozno zdravstveno spričevalo. Do sedaj je bil v skladu z dokumentom Border Operating Model rok za te zahteve 1. april 2021, torej gre za zamik za obdobje šest mesecev. Fizični pregledi POAO, določenih ŽSP in HRFNAO na uvoznih točkah v Združeno kraljestvo bodo obvezni šele od 1. januarja 2022 in se bodo izvajali na Mejnih kontrolnih točkah. 

Fizične preglede rastlin z visokim tveganjem bo začelo Združeno kraljestvo izvajati na mejnih kontrolnih točkah pred vstopom v Združeno kraljestvo od 1. januarja 2022 dalje (sedaj se pregledi izvajajo na namembnem kraju, kamor je namenjena pošiljka). Obveznost predhodne najave pošiljke in dokumentacijski pregled, vključno z zahtevo za izvozno fitosanitarno spričevalo, bo za rastline z nizkim tveganjem in rastlinske proizvode obvezno od 1. januarja 2022 dalje. 

Od marca 2022 dalje bodo pričeli fizične preglede pošiljk živali, rastlin z nizkim tveganjem in rastlinskih proizvodov  izvajati na mejnih kontrolnih točkah. Za živali in blago, za katere je že od 1. januarja 2021 obvezna predhodna najava in zdravstveno ali fitosanitarno spričevalo, pa zahteve ostajajo v veljavi.