Skoči do osrednje vsebine

Minister Tonin čestital slovenskim poklicnim gasilcem ob prejemu plaket za požrtvovalnost v boju proti COVID-19

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je danes v Domžalah na podelitvi spominskih plaket za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 nagovoril slovenske poklicne gasilce.

Spominski plaketi za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 sta prejeli Poklicna gasilska enota Celje ter Center za zaščito in reševanje Domžale, ki sta bili med najbolj aktivnimi pri dekontaminaciji objektov, prostorov, vozil, opreme in operativnega zdravstvenega osebja. Direktor in poveljnik Poklicne gasilske enote Krško Aleš Stopar je ob tej priložnosti prejel priznanje Civilne zaščite za svoje požrtvovalno delo in dosežke pri razvoju enote. Minister za obrambo mag. Matej Tonin je prejemnikom priznanj čestital in se jim zahvalil za doprinos k obvladovanju epidemije COVID-19 ter za neprecenljiv prispevek k temu, da je Republika Slovenija varna država. Ob tem se je zahvalil tudi njihovim družinam za dragoceno podporo pri opravljanju njihovega poslanstva.

V svojem govoru je poudaril, da so slovenski poklicni gasilci in gasilke nepogrešljivi pri zagotavljanju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši državi. Ključno vlogo imajo pri zagotavljanju požarne varnosti v večjih mestih, na letališčih in v večjih industrijskih obratih. Vse teritorialne poklicne enote opravljajo tudi gasilske naloge širšega pomena ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah na vodi, določene enote tudi ob nesrečah v daljših avtocestnih predorih. Poklicni gasilci so večinoma prvi na kraju nesreče, kjer s svojim hitrim in ustreznim odzivom rešujejo življenja in premoženje ter varujejo okolje.   

Minister je v nadaljevanju jasno dejal, da se zaveda in pozna problematiko slovenskih poklicnih gasilcev. Vse odprte zadeve v zvezi z njihovim položajem bo Ministrstvo za obrambo reševalo z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, v katerega je vključenih 90 odstotkov slovenskih poklicnih gasilcev. Združenje dejansko zastopa njihove interese. Poklicnim gasilcem je minister zagotovil, da bo ministrstvo v dialogu z združenjem našlo ustrezno rešitev.  

Ob tem je poudaril, da bo področje zaščite in reševanje prvič v zgodovini v prihodnji evropski finančni perspektivi deležno tudi sredstev iz evropskih finančnih skladov. »Dogovorjeno je, da bomo v prihodnjih letih počrpali 120 milijonov evrov evropskih sredstev za izboljšanje našega sistema zaščite in reševanja,« je poudaril minister mag. Matej Tonin. Ta sredstva bodo namenjena opremljanju gasilskih enot in dobavi specialnih vozil, da povečamo hitrost in učinkovitost ukrepanja ob naravno pogojenih nesrečah. Načrtujemo pa tudi izgradnjo treh podcentrov za zaščito in reševanje te enotnega centra Civilne zaščite, v katerem bodo združeni vsi sistemi zaščite in reševanja v Sloveniji.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak, ki je izpostavil dobro sodelovanje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Povedal je, da je URSZR opremila vse poklicne gasilske enote z osebno zaščitno opremo (zaščitne maske, celoobrazne maske, kombinezone in razkužila), ki je gasilcem omogočala varno posredovanje pri nalogah dezinfekcije posameznih objektov, vstopnih točk zdravstva, zdravstvene opreme in vozil. Na predlog Združenja slovenskih poklicnih gasilcev je Uprava RS za zaščito in reševanje financirala tudi nakup hladnih zamegljevalnikov za vse gasilske enote širšega pomena s koncesijo za nevarne snovi.

Posnetek izjave ministra Mateja Tonina po obisku (mp3) - Povzetek izjave je del sporočila za javnost

Nagovor ministra mag. Mateja Toninu pred Centrom za zaščito in reševanje Domžale

Nagovor ministra mag. Mateja Toninu pred Centrom za zaščito in reševanje Domžale | Avtor Vid Meglič, MORS

1 / 3