Skoči do osrednje vsebine

Minister Počivalšek z ministri EU o potrošniški politiki

Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil neformalne videokonference ministrov EU, pristojnih za varstvo potrošnikov. V prvem delu srečanja so imeli ministri politično razpravo o potrošniški politiki ter si izmenjali mnenja in izkušnje o politiki varstva potrošnikov, v drugem delu pa je minister Zdravko Počivalšek na zaprosilo portugalskega predsedstva predstavil prednostne usmeritve s področja varstva potrošnikov v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.

V okviru prvega dela je potekala razprava o operativnih prednostnih nalogah Nove agende za potrošnike kot izhodišč za politično razpravo o potrošniški politiki in načinov pristopanja h gospodarstvu z vidika izmenjave mnenj, izkušenj in dobrih praks v zelo praktičnem in konkretnem pogledu politike varstva potrošnikov. Ministri so se v intervencijah navezovali na Novo potrošniško agendo, Sklepe Sveta iz 22. februarja 2021 ter na zaključke delavnic Evropskega potrošniškega vrha, na katerem je dan pred ministrskim srečanjem sodeloval tudi državni sekretar Simon Zajc.

Slovenija podpira usklajen in uravnotežen pristop EU

Minister Počivalšek je povedal, da je »ključni dejavnik politike varstva potrošnikov obdržati uravnotežen in usklajen pristop na ravni EU. Hitri, učinkoviti, pravočasni in skupni ukrepi, ki temeljijo na vključevanju in sodelovanju, so potrebni za zagotavljanje podpore notranjemu trgu in oblikovanju javne politike«. V nadaljevanju je minister izpostavil nacionalni primer iz prakse, kjer je bilo preko delavnic na področju potrošniškega kreditiranja, ki so potekale v okviru javne službe izobraževanja in informiranja potrošnikov, ugotovljeno, da se potrošniki dobro zavedajo svojih pravic, vendar v praksi ne zmorejo prepoznati morebitnih potrošniških groženj, ki pa so v kriznih pandemskih časih, še toliko večje.

Po mnenju Slovenije uvedba digitalizacije in z njo čezmejne dejavnosti spletnega nakupovanja, zahtevajo dodatne rešitve za zaščito potrošnikov, kar je možno zagotoviti preko mreže za varstvo potrošnikov, mreže evropskih potrošniških centrov, nacionalnih deležnikov  na podlagi sodelovanja, izmenjevanja in učinkovitega ukrepanja v primeru kršitev, k čemur je pripomogla nova Uredba o sodelovanju med nacionalnimi organi, pristojnimi za varstvo potrošnikov. To je prava pot k bolj usklajenemu in učinkovitejšemu izvrševanju na ravni EU, je pojasnil minister. Slovenija zato v okviru digitalizacije močno podpira revizijo Direktive o potrošniških kreditih in Direktive o splošni varnosti proizvodov ter pogajanja o  Aktu o digitalnih storitvah in Aktu o digitalnih trgih, s ciljem povečanja zaščite potrošnikov s poudarkom na novih digitalnih proizvodih, novih spletnih dajalcih kreditov in nadgradnji varnostnih pravil za digitalne platforme. »Za varen in nemoten prehod na zeleno in digitalno je potrebno potrošnike opolnomočiti, da s svojimi nakupi spodbujajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. Vendar pri tem poudarjamo pomen organizacije izobraževanj in osveščanj potrošnikov, spodbujanje delovanja potrošniških organizacij na ravni EU ter okrepitev pristojnih organov«, je dodal minister Počivalšek.

Prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU

Minister Zdravko Počivalšek je v okviru predstavitve prednostnih usmeritev s področja varstva potrošnikov za čas slovenskega predsedovanja Svetu EU izpostavil, da si bo Slovenija prizadevala za močno, enotno in učinkovito EU, ki se bo zmožna spoprijeti z notranjimi in zunanjimi izzivi, v iskanju ustreznih rešitev za državljane EU. »Naš cilj je notranji trg narediti bolj odporen in konkurenčen, s poudarkom na razvoju digitalnih in zelenih dimenzij. V sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami se bomo osredotočili na oblikovanje usklajene evropske potrošniške politike v smeri izboljšanja varstva pravic potrošnikov in njihovega zaupanja, olajšanja prehoda na krožno in digitalno gospodarstvo ter učinkovitega spopadanja z izzivi pandemije COVID-19«, je poudaril minister Počivalšek.

Minister je prav tako izpostavil, da bo Slovenija nadaljevala s pogajanji o paketu digitalnih storitev in o predlogu o umetni inteligenci, kar bo potrošnikom zagotovilo nižje cene, več izbire in večjo varnost, vendar s poudarkom na učinkovitem izvrševanju njihovega pravnega varstva ter povečanja mednarodnega sodelovanja za ozaveščanje tako potrošnikov kot podjetij.