Skoči do osrednje vsebine

Črpanje kohezijskih sredstev v letih 2019 in 2020 ter predvideno črpanje sredstev v letu 2021

V okviru evropske kohezijske politike je Ministrstvo za kulturo leta 2020 vsem upravičencem izplačalo 83 % več sredstev kot leta 2019. V okviru projektov, kjer so se na javni razpis lahko prijavili nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi kot upravičenci, sodelujoči ali končni prejemniki, pa je ministrstvo v letu 2020 upravičencem izplačalo kar 86 % več sredstev kot leta 2019.

V letu 2021 načrtujemo nadaljnjo pospešitev črpanja sredstev tega programskega obdobja. Okvirno predvidevamo 100 % večja izplačila, kot so bila izvedena v doslej najbolj uspešnem letu 2020.

Še letos načrtujemo začetek izvajanja naslednjih javnih razpisov oz. neposrednih potrditev operacij: Povezovanje turistične ponudbe s kulturnimi vsebinami ter razvoj in uveljavitev novih produktov na področju kulturnega turizma - blagovne znamke na področju knjige (v letih 2021-2023 v vrednosti 970.000,00 evrov); Povezovanje turistične ponudbe s kulturnimi vsebinami ter razvoj in uveljavitev novih produktov na področju kulturnega turizma - blagovne znamke na področju knjige 2 (v letih 2021-2023 v vrednosti 350.000,00 evrov); Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini (v letih 2021-2023 v vrednosti 4.500.000,00 evrov); Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021 (v letih 2021-2022 v vrednosti 1.091.610,00 evrov); Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru ESS v letih 2020-2023 (v letih 2021-2023 v vrednosti 1.307.915,90 evrov).

Vrednost izplačanih zahtevkov za izplačilo na vseh projektih je v letu 2019 znašala 5.392.590,39 evrov, lansko leto 9.903.492,02 evrov, za leto 2021 pa je predvidena vrednost več kot 20 milijonov evrov.

Ob tem naj poudarimo še, da se v okviru javnih razpisov lahko prijavijo tudi posamezniki ali nevladne organizacije, prav tako gre za projekte, v okviru katerih so upravičenci javni zavodi, ki vključujejo v izvajanje samozaposlene v kulturi ali druge nevladne organizacije ali pa so ti končni prejemniki sredstev.